Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 68.0000 68.2900
 EUR 83.4500 84.3500
 RUB 1.1830 1.2050
 KZT 0.2070 0.2140
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 67.9500 68.3000
 RUB /  KGS 1.1838 1.2196
 KZT /  KGS 0.2097 0.2168
 EUR /  KGS 83.1000 84.4200
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 67.8500 68.2500
 RUB /  KGS 1.1700 1.2300
 KZT /  KGS 0.2060 0.2160
 EUR /  KGS 83.0000 84.5000
Валюта 23 Февралда 24 Февралда
USD 67.9355 67.9355
EUR 83.4248 83.4248
RUB 1.1969 1.1969
KZT 0.2126 0.2126
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 391.29 -
2.00 7 684.38 -
5.00 17 846.30 -
10.00 34 850.14 -
31.1035 105 630.16 -
100.00 293 852.29 306 526.00
Алтындын курстары бетине өтүү

Документтик операциялар

Тарифтер
 1.01.2018-жылдан 31.12.2018-жылга чейин колдонулат.

Кызматтын түрлөрү

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар

 

Документтик  операциялар

1.

Аккредитивди ачуу, узартуу, суммасын көбөйтүү  (ошондой эле аккредитив боюнча төлөм мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу мезгилин кошкондо) 

1.1.1.

- 100% жабууну Банкка берүү менен 

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,4%, мин.$100  

1.1.2.

- жабууну бербестен 

макулдашуу боюнча 

1.2.

Аккредитив шарттарын өзгөртүү  (сумманы жогорулатуу жана узартуудан сырткары)

100$ 

1.3.

Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу жана текшерүү  (ошондой эле Банк Аткаруучу эмес болсо)

Документтердин суммасынан 0,2%,мин.$100,макс $300 документтер топтому үчүн + почт. чыгымдар

1.4.

Акцепт тратт

макулдашуу боюнча

1.5.

Экинчи бенефициардын пайдасына аккредитивди которуу (трансферация)

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан  0,2%, мин.$100, макс.$1500 

1.6.

Аккредитивди алдын ала кабаркатташтыруу 

50$

1.7.

Аккредитивди кабаркатташтыруу же аккредитив суммасын жогорулатуу 

0,15% аккредитив суммасынан же жогорулатуу суммасынан,  мин.$50, макс.$500

1.8

Аккредитивди кабаркатташтыруу же аккредитив суммасын жогорулатуу

70$

1.9

Аккредитив шарттары менен айырмачылыктар менен документтерди иштетүү

100$

1.10.

Аккредитивди тастыктоо, мурун тастыкталган аккредитив суммасын жана/же  узартуусун тастыктоо:

1.10.1.

банк – эмитент тарабынан 100%  жабууну берүү менен 

келишим боюнча 

1.10.2.

банк – эмитент тарабынан  акча жабуусун берүүсүз 

келишим боюнча 

1.11.

Аккредитивди мөөнөтүнөн мурун чакырып алуу:

1.11.1.

Банк тарабынан аккредитив боюнча каржылоону берүү учурунда 

макулдашуу боюнча

1.11.2.

Аккредитив боюнча Банк тарабынан каржылоо берилбеген учурунда

$80+ чет өлкөлүк банктын чыгымдары 

1.12.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү 

$100+ар бир документ топтому үчүн почта/курьердик чыгымдар  

2.

Кепилдүү операциялар, аккредитивдер  "stand-by"

2.1.

Берүү  (чыгаруу), сумманы жогорулатуу, кепилдикти (контркепилдиктерди), «stand-by» аккредитивин узартуу 

 

2.1.1.

Банкка 100% жабууну берүү менен 

0,5%, мин. 50$, макс.300$

2.1.2.

жабууну бербестен 

макулдашуу боюнча

2.2.

Комиссия алынган мезгил сыртында сумманы жогорулатуу же узартуу менен байланышпаган кепилдик, контркепилдик, «stand-by» аккредитив шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү 

50$

2.3.

Комиссия алынган мезгил сыртында сумманы жогорулатуу же узартуу менен байланышпаган кепилдик, контркепилдик, «stand-by» аккредитив шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү

Валюталоонун учурдагы датасы менен которуулар боюнча тарифтерге окшош 

2.4.

Акцепт тратт: 

макулдашуу боюнча

2.5.

Кепилдикти, контркепилдикти, «stand-by» аккредитивин мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу 

100$

2.6.

Кепилдик, контркепилдик, «stand-by» аккредитиви боюнча берилген документтерди кабыл алуу, текшерүү 

  Талап этүү суммасынан 0,2% мин 100$ макс 300$ документтер топтому үчүн 

2.7.

Кепилдик, контркепилдик, «stand-by» аккредитивинкабаркатташтыруу, мурун кабаркатташтырылган милдеттенменин суммасын жогорулатууну кабаркатташтыруу 

0,1% мин $100,макс $500   

2.8.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү

$100+почта/курьердик чыгымдар 

2.9.

Кепилдиктин/аккредитвидин же ага карата өзгөртүүлөрдүн аныктыгын тастыктоо (кардардын сурамы боюнча) 

70$

2.10.

Мурда кабаркатташтырылган милдеттенменин суммасын жогорулатуу менен байланышпаган кепилдик шарттарын/аккредитивди кабаркатташтыруу 

100$  ар бир өзгөртүү үчүн 

3.

Инкассо - документтик/таза

 

3.1.

Инкассого документтерди кабыл алуу жана жөнөтүү

Суммадан 0,15 % мин 50$ макс.500$

 3.2.

Инкассо тапшырмасы боюнча нускамаларды өзгөртүү, жокко чыгаруу 

50$

3.3.

Акцептсиз/төлөмсүз документтерди берүү 

 50$ + почта чыгымдары  

3.4.

Акцептти төлөөдөн баш тартууга байланыштуу инкассону кайтаруу 

60$

3.5.

Төлөмгө/акцептке каршы документтерди берүү 

0,15% документтердин суммасынан мин 50$ макс 400$

3.6.

Мөөнөтүндө төлөбөгөндүгү үчүн инкассо боюнча кат алышуу 

50$

3.7.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү  

100$+почта/курьердик чыгымдар  

***Бул бөлүмдө эске алынбаган башка чыгымдар тараптардын макулдашуусу боюнча жана үчүнчү банктар тарабынан көрсөтүлгөн чыгымдар суммасынын ордун толтуруу иш жүзүндө алардын талабы боюнча ишке ашырылат 

*  КНС алынуучу кызматтар түрлөрү (КНС кошумча өндүрүлөт), тарифтер сатык салыгын эске алуу менен           
**Комиссия эл.кардарды алып баруу үчүн бир жолку  тартипте алынат, кошумча эсептерди жүргүзүү үчүн комиссия алынбайт. 

***Аккредитивдин/кепилдиктин суммасын жогорулатуу комиссиянын эсеби үчүн аккредитив/кепилдикти өз алдынча чыгаруу катары каралат. 

Көңүл бургула: чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөн тарифтертөлөө күнүнө карата  Кыргызстандын Улуттук банкынын эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.

Банктын айрым кардарлар үчүн тарифтик саясатына ылайык Банк кардардын жазылуу жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде жеке тарифтерди аныктоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал.