Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 68.4500 68.7000
 EUR 80.4000 81.4500
 RUB 1.1600 1.2050
 KZT 0.1950 0.2090
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 68.4500 68.7500
 RUB /  KGS 1.1761 1.2125
 KZT /  KGS 0.2006 0.2102
 EUR /  KGS 80.4300 81.7400
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 68.4500 68.7500
 RUB /  KGS 1.1600 1.2100
 KZT /  KGS 0.1950 0.2110
 EUR /  KGS 80.1000 81.5000
Валюта 19 Октябрда 20 Октябрда
USD 68.6136 68.6450
EUR 80.6004 81.0354
RUB 1.1980 1.1924
KZT 0.2056 0.2057
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 315.50 -
2.00 7 529.50 -
5.00 17 399.64 17 591.52
10.00 34 058.50 -
31.1035 103 164.00 -
100.00 284 950.08 290 952.00
Алтындын курстары бетине өтүү

Документтик операциялар

Тарифтер
 1.01.2017-жылдан 31.12.2017-жылга чейин колдонулат.

Кызматтын түрлөрү

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар

 

Документтик  операциялар

1.

Аккредитивди ачуу, узартуу, суммасын көбөйтүү  (ошондой эле аккредитив боюнча төлөм мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу мезгилин кошкондо) 

1.1.1.

100% жабууну Банкка берүү менен 

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,3%, мин.100$    

1.1.2.

жабууну бербестен 

макулдашуу боюнча

1.2.

Аккредитив шарттарын өзгөртүү  (сумманы жогорулатуу жана узартуудан сырткары)

100$

1.3. Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу жана текшерүү  (ошондой эле Банк Аткаруучу эмес болсо) Документтер суммасынан 0,2% в, документтер топтому үчүн мин.$100, макс $3000 
1.4.

Акцепт тратт

макулдашуу боюнча

1.5.

Экинчи бенефициардын пайдасына аккредитивди которуу (трансферация)

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,2%, мин.300$, макс.1500$

1.6.

Аккредитивди алдын ала кабаркатташтыруу 

50$

1.7.

Аккредитивди кабаркатташтыруу же аккредитив суммасын жогорулатуу 

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,15%, мин.100$, макс.700$

1.8.

Аккредитивди кабаркатташтыруу же аккредитив суммасын жогорулатуу

70$

1.9.

Аккредитив шарттары менен айырмачылыктар менен документтерди иштетүү

100$

1.10.

Аккредитивди тастыктоо, мурун тастыкталган аккредитив суммасын жана/же  узартуусун тастыктоо:

1.10.1.

банк – эмитент тарабынан 100%  жабууну берүү менен 

0 Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,2%, мин 100$ макс 5000$ квартал же анын бир бөлүгү үчүн

1.10.2.

банк – эмитент тарабынан  акча жабуусун берүүсүз 

макулдашуу боюнча

1.11.

Аккредитивди мөөнөтүнөн мурун чакырып алуу:

1.11.1.

Банк тарабынан аккредитив боюнча каржылоону берүү учурунда 

макулдашуу боюнча

1.11.2.

Банк тарабынан аккредитив боюнча каржылооберилбесе 

100$

1.12.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү 

25$+почта/курьердик чыгымдар 

2.

Кепилдүү операциялар, аккредитивдер  "stand-by"

2.1.

"Stand-by" аккредитивин, кепилдигин (каршы кепилдигин) берүү (чыгаруу), суммасын көбөйтүү, узартуу: 

2.1.1.

Банкка 100% жабууну берүү менен 

0,2%, мин.4000 сом, макс.10 000 сом   

2.1.2.

жабууну бербестен 

макулдашуу боюнча

2.2.

Сумманы жогорулатуу же комиссиясы алынган мезгил алкагындаузартуу менен байланышпаган "stand-by" аккредитивинин, кепилдигинин, каршы кепилдиктин шарттарына өзгөртүүлөрдү  киргизүү. 

50$

2.3.

Банк тарабынан көрсөтүлгөн кепилдик, каршы кепилдик, "stand-by" аккредитив боюнча төлөм 

учурдагы валюталоо күнү  менен которуулар боюнча тарифтерге  окшош

2.4.

Акцепт тратт

макулдашуу боюнча

2.5.

Кепилдикти, каршы кепилдикти, "stand-by" аккредитивин мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу 

100$

2.6.

Кепилдикти, каршы кепилдикти, "stand-by" аккредитив боюнча берилген документтерди кабыл алуу, текшерүү 

Талап суммасынан 0,2%  документтер топтому үчүн мин 120$ макс 3000$ 

2.7.

Кепилдикти, каршы кепилдикти, "stand-by" аккредитив  кабаркатташтыруу, мурда кабаркатташтырылган милдеттенменин суммасын жогорулатууну кабаркатташтыруу 

  0,1% мин.100$, макс.600$    

2.8.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү  

25$+почталык/курьердик чыгымдар 

2.9.

Кепилдиктин/аккредитвидин же ага карата өзгөртүүлөрдүн аныктыгын тастыктоо (кардардын сурамы боюнча) 

70$

2.10.

Мурда кабаркатташтырылган милдеттенменин суммасын жогорулатуу менен байланышпаган кепилдик шарттарын/аккредитивди кабаркатташтыруу 

70$ ар бир өзгөртүү үчүн 

3.

Инкассо - документтик/таза

3.1.

Инкассого документтерди кабыл алуу жана жөнөтүү

Ар бир документ топтомунан 0,15 % мин.50$   

3.2.

Инкассо тапшырмасы боюнча нускамаларды өзгөртүү, жокко чыгаруу 

70$

3.3.

Акцептсиз/төлөмсүз документтерди берүү 

Документтердин суммасынан 0,15% мин.50$  

3.4.

Акцептти төлөөдөн баш тартууга байланыштуу инкассону кайтаруу 

60$

3.5.

Төлөмгө/акцептке каршы документтерди берүү 

Документтердин суммасынан 0,15% мин.50$  

3.6.

Мөөнөтүндө төлөбөгөндүгү үчүн инкассо боюнча кат алышуу 

50$

3.7.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү  

100$+почта/курьердик чыгымдар  

***Бул бөлүмдө эске алынбаган башка чыгымдар тараптардын макулдашуусу боюнча жана үчүнчү банктар тарабынан көрсөтүлгөн чыгымдар суммасынын ордун толтуруу иш жүзүндө алардын талабы боюнча ишке ашырылат 

*  КНС алынуучу кызматтар түрлөрү (КНС кошумча өндүрүлөт), тарифтер сатык салыгын эске алуу менен           
**Комиссия эл.кардарды алып баруу үчүн бир жолку  тартипте алынат, кошумча эсептерди жүргүзүү үчүн комиссия алынбайт.
***Аккредитивдин/кепилдиктин суммасын жогорулатуу комиссиянын эсеби үчүн аккредитив/кепилдикти өз алдынча чыгаруу катары каралат. 

Көңүл бургула: чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөн тарифтертөлөө күнүнө карата  Кыргызстандын Улуттук банкынын эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.

Банктын айрым кардарлар үчүн тарифтик саясатына ылайык Банк кардардын жазылуу жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде жеке тарифтерди аныктоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал.