Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 69.7000 69.8000
 EUR 81.6000 82.5000
 RUB 1.1600 1.2000
 KZT 0.2075 0.2120
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.8000
 RUB /  KGS 1.1636 1.2034
 KZT /  KGS 0.2061 0.2128
 EUR /  KGS 81.6200 82.5700
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.8000
 RUB /  KGS 1.1500 1.1990
 KZT /  KGS 0.2050 0.2120
 EUR /  KGS 81.5000 82.9000
Валюта 12 Декабрда 13 Декабрда
USD 69.7499 69.7450
EUR 82.2561 82.2294
RUB 1.1775 1.1854
KZT 0.2083 0.2083
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 274.00 -
2.00 7 446.50 -
5.00 17 191.77 17 381.98
10.00 33 642.50 -
31.1035 101 871.50 -
100.00 280 807.04 291 510.00
Алтындын курстары бетине өтүү

Документтик операциялар

Тарифтер
 1.01.2017-жылдан 31.12.2017-жылга чейин колдонулат.

Кызматтын түрлөрү

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар

 

Документтик  операциялар

1.

Аккредитивди ачуу, узартуу, суммасын көбөйтүү  (ошондой эле аккредитив боюнча төлөм мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу мезгилин кошкондо) 

1.1.1.

100% жабууну Банкка берүү менен 

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,3%, мин.100$    

1.1.2.

жабууну бербестен 

макулдашуу боюнча

1.2.

Аккредитив шарттарын өзгөртүү  (сумманы жогорулатуу жана узартуудан сырткары)

100$

1.3. Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу жана текшерүү  (ошондой эле Банк Аткаруучу эмес болсо) Документтер суммасынан 0,2% в, документтер топтому үчүн мин.$100, макс $3000 
1.4.

Акцепт тратт

макулдашуу боюнча

1.5.

Экинчи бенефициардын пайдасына аккредитивди которуу (трансферация)

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,2%, мин.300$, макс.1500$

1.6.

Аккредитивди алдын ала кабаркатташтыруу 

50$

1.7.

Аккредитивди кабаркатташтыруу же аккредитив суммасын жогорулатуу 

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,15%, мин.100$, макс.700$

1.8.

Аккредитивди кабаркатташтыруу же аккредитив суммасын жогорулатуу

70$

1.9.

Аккредитив шарттары менен айырмачылыктар менен документтерди иштетүү

100$

1.10.

Аккредитивди тастыктоо, мурун тастыкталган аккредитив суммасын жана/же  узартуусун тастыктоо:

1.10.1.

банк – эмитент тарабынан 100%  жабууну берүү менен 

0 Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,2%, мин 100$ макс 5000$ квартал же анын бир бөлүгү үчүн

1.10.2.

банк – эмитент тарабынан  акча жабуусун берүүсүз 

макулдашуу боюнча

1.11.

Аккредитивди мөөнөтүнөн мурун чакырып алуу:

1.11.1.

Банк тарабынан аккредитив боюнча каржылоону берүү учурунда 

макулдашуу боюнча

1.11.2.

Банк тарабынан аккредитив боюнча каржылооберилбесе 

100$

1.12.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү 

25$+почта/курьердик чыгымдар 

2.

Кепилдүү операциялар, аккредитивдер  "stand-by"

2.1.

"Stand-by" аккредитивин, кепилдигин (каршы кепилдигин) берүү (чыгаруу), суммасын көбөйтүү, узартуу: 

2.1.1.

Банкка 100% жабууну берүү менен 

0,2%, мин.4000 сом, макс.10 000 сом   

2.1.2.

жабууну бербестен 

макулдашуу боюнча

2.2.

Сумманы жогорулатуу же комиссиясы алынган мезгил алкагындаузартуу менен байланышпаган "stand-by" аккредитивинин, кепилдигинин, каршы кепилдиктин шарттарына өзгөртүүлөрдү  киргизүү. 

50$

2.3.

Банк тарабынан көрсөтүлгөн кепилдик, каршы кепилдик, "stand-by" аккредитив боюнча төлөм 

учурдагы валюталоо күнү  менен которуулар боюнча тарифтерге  окшош

2.4.

Акцепт тратт

макулдашуу боюнча

2.5.

Кепилдикти, каршы кепилдикти, "stand-by" аккредитивин мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу 

100$

2.6.

Кепилдикти, каршы кепилдикти, "stand-by" аккредитив боюнча берилген документтерди кабыл алуу, текшерүү 

Талап суммасынан 0,2%  документтер топтому үчүн мин 120$ макс 3000$ 

2.7.

Кепилдикти, каршы кепилдикти, "stand-by" аккредитив  кабаркатташтыруу, мурда кабаркатташтырылган милдеттенменин суммасын жогорулатууну кабаркатташтыруу 

  0,1% мин.100$, макс.600$    

2.8.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү  

25$+почталык/курьердик чыгымдар 

2.9.

Кепилдиктин/аккредитвидин же ага карата өзгөртүүлөрдүн аныктыгын тастыктоо (кардардын сурамы боюнча) 

70$

2.10.

Мурда кабаркатташтырылган милдеттенменин суммасын жогорулатуу менен байланышпаган кепилдик шарттарын/аккредитивди кабаркатташтыруу 

70$ ар бир өзгөртүү үчүн 

3.

Инкассо - документтик/таза

3.1.

Инкассого документтерди кабыл алуу жана жөнөтүү

Ар бир документ топтомунан 0,15 % мин.50$   

3.2.

Инкассо тапшырмасы боюнча нускамаларды өзгөртүү, жокко чыгаруу 

70$

3.3.

Акцептсиз/төлөмсүз документтерди берүү 

Документтердин суммасынан 0,15% мин.50$  

3.4.

Акцептти төлөөдөн баш тартууга байланыштуу инкассону кайтаруу 

60$

3.5.

Төлөмгө/акцептке каршы документтерди берүү 

Документтердин суммасынан 0,15% мин.50$  

3.6.

Мөөнөтүндө төлөбөгөндүгү үчүн инкассо боюнча кат алышуу 

50$

3.7.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү  

100$+почта/курьердик чыгымдар  

***Бул бөлүмдө эске алынбаган башка чыгымдар тараптардын макулдашуусу боюнча жана үчүнчү банктар тарабынан көрсөтүлгөн чыгымдар суммасынын ордун толтуруу иш жүзүндө алардын талабы боюнча ишке ашырылат 

*  КНС алынуучу кызматтар түрлөрү (КНС кошумча өндүрүлөт), тарифтер сатык салыгын эске алуу менен           
**Комиссия эл.кардарды алып баруу үчүн бир жолку  тартипте алынат, кошумча эсептерди жүргүзүү үчүн комиссия алынбайт.
***Аккредитивдин/кепилдиктин суммасын жогорулатуу комиссиянын эсеби үчүн аккредитив/кепилдикти өз алдынча чыгаруу катары каралат. 

Көңүл бургула: чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөн тарифтертөлөө күнүнө карата  Кыргызстандын Улуттук банкынын эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.

Банктын айрым кардарлар үчүн тарифтик саясатына ылайык Банк кардардын жазылуу жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде жеке тарифтерди аныктоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал.