Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 69.7000 69.8000
 EUR 81.6000 82.5000
 RUB 1.1740 1.2000
 KZT 0.2075 0.2120
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.8000
 RUB /  KGS 1.1636 1.2034
 KZT /  KGS 0.2061 0.2128
 EUR /  KGS 81.6200 82.5700
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.8000
 RUB /  KGS 1.1500 1.1990
 KZT /  KGS 0.2050 0.2120
 EUR /  KGS 81.5000 82.9000
Валюта 13 Декабрда 14 Декабрда
USD 69.7450 69.7471
EUR 82.2294 81.8901
RUB 1.1854 1.1793
KZT 0.2083 0.2080
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 274.00 -
2.00 7 446.50 -
5.00 17 191.77 17 381.98
10.00 33 642.50 -
31.1035 101 871.50 -
100.00 280 807.04 291 510.00
Алтындын курстары бетине өтүү

Акча которуу

 Тарифтер
 1.01.2017-жылдан 31.12.2017-жылга чейин колдонулат

 

Кызматтын түрлөрү

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар

Которуулар

1.

Банк ичиндеги которуулар 

1.1.

бир кардардын эсептердин ортосундагы 

акысыз акысыз

1.2.

"Кыргызкоммерцбанк" ААКтын башка кардарларынын пайдасына

акысыз

акысыз

1.3.

"Казкоммерцбанк" ААКнын кардарларынын пайдасына 15.30 с. чейин

10$ (доллар же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

0,1%, мин.$15,  макс. 50$ (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.

Тышкы которуулар:

2.1.

Башка банктардын кардарларынын пайдасына валютаны тышкы которуулар 15.30 с. чейин.:

2.1.1.

 Башка банктардын кардарларынын пайдасына которуу:  

 

 
2.1.2. Жөнөтүүчүнүн  эсебинен:    
  -   USDда   0,2%, мин.$35, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  -   USDда (ААК "Kazkommertsbank" аркылуу)   0,2%, мин.$60, макс. $200 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - EURдо   0,2%, мин.35 eur, макс. 300 eur (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - RUBдо   0,1%, мин. 650 руб, макс. 10000 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - RUBдо (Эгерде алуучунун Банкы жана алуучу РФ тышкары башка өлкөлөрдө катталган болсо)   0,1%, мин. 1200 руб, макс. 10000
  - KZTде   0,1%, мин.$10, макс. $150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - CNYда   0,2%, мин.$35, макс. $150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - JPYда   0,2%, мин.$100, макс. $300
  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR USD   0,2%, мин.$35, макс.$150 + $35
  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR EUR   0,2%, мин.35 eur, макс.150 eur + 35 eur
  - валютанын башка түрлөрү (USD, EUR, RUB, KZT кошпогондо)   0,3%, мин.$70, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.1.3.

- BEN бенефициарына жарым-жартылай төлөп берүү менен  (жөнөтүүчү банктын комиссиясы жөнөтүүчүнүн эсебинен төлөнөт,  ал эми корреспондент-банктын комиссиясы алуучу бенефициардын эсебинен төлөнөт)

 

 - USD, EURдо

 

0,17%, мин.$30, макс.$300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

 - валютанын башка түрлөрү (USD, EUR, RUB, KZT кошпогондо)

  0,2%, мин.$40, макс.$500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 2.2.

 Тышкы которуулар сом менен:

 

2.2.1.

Төлөм тапшырмаларын валюталоонун өтүп жаткан датасы менен кабыл алуу

  12-00 с. чейин.:    
  Клиринг:    
  - 20 000 сомго чейинки төлөмдөр төлөм үчүн  5 сом  
  - 20 001 сомдон 100 000 сомго чейинки төлөмдөр төлөм үчүн  30 сом  
  - 100 000 сомдон500 000 сомго чейинки төлөмдөр төлөм үчүн  50 сом  
  - 500 000 сомдон 1 000 000 сомго чейинки төлөмдөр төлөм үчүн  65 сом  
  12-00 с. кийин    
  Гросс төлөм үчүн  100  
2.2.2. Валюталоонун учурдагы датасы менен төлөм тапшырмаларын регламентти бузуу менен кабыл алуу:
  - Клиринг төлөм үчүн  650 сом  
  - Гросс төлөм үчүн  1100 сом  
2.3. Эсеп ачпастан тез которуу
  Western Union, Быстрая Почта, Contact, Золотая Корона тарифтик торчого ылайык  
3. Төлөмдөр тикеден тике дебеттөө формасында 
   12-00 с чейин:
  Клиринг:    
    - 100 000 сомго чейинки төлөмдөр төлөм үчүн  5 сом  
  - 20 001 ден00 000 сомго чейин төлөм үчүн  30 сом  
  - 100 000 сомдон 500 000 сомго чейин төлөм үчүн  50 сом  
  - 500 000 сомдон жогорку төлөмдөр төлөм үчүн  65 сом  
  12-00с. кийин.:    
  Гросс төлөм үчүн 100 сом  
4. Операция күнүнүн ичинде төлөмдү жокко чыгаруу:    
  банк ичиндеги которуулар     
4.1.1. бир кардардын эсептеринин ортосунда акысыз
4.1.2 тышкы төлөмдөр (жөнөтүүгө чейин) (бенефициардын акцептик шартында акысыз
Эскертүү: чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн тарифтер, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын төлөө күнүнө карата эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.