Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 68.4500 68.7000
 EUR 80.4000 81.4500
 RUB 1.1600 1.2050
 KZT 0.1950 0.2090
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 68.4500 68.7500
 RUB /  KGS 1.1761 1.2125
 KZT /  KGS 0.2006 0.2102
 EUR /  KGS 80.4300 81.7400
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 68.4500 68.7500
 RUB /  KGS 1.1600 1.2100
 KZT /  KGS 0.1950 0.2110
 EUR /  KGS 80.1000 81.5000
Валюта 19 Октябрда 20 Октябрда
USD 68.6136 68.6450
EUR 80.6004 81.0354
RUB 1.1980 1.1924
KZT 0.2056 0.2057
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 315.50 -
2.00 7 529.50 -
5.00 17 399.64 17 591.52
10.00 34 058.50 -
31.1035 103 164.00 -
100.00 284 950.08 290 952.00
Алтындын курстары бетине өтүү

Акча которуу

Тарифтер
1.01.2017-жылдан 31.12.2017-жылга чейин колдонулат
 

Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү 

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар 

Акча которуу

1.

Банктын ичиндеги которуулар 

1.1.

Бир кардардын эсептеринин ортосундагы которуулар 

акысыз

акысыз

1.2.

"Кыргызкоммерцбанк" ААКтын башка кардарларынын пайдасына

акысыз

акысыз

1.3.

15.30 с. чейин "Казкоммерцбанк" АКнын кардарларынын пайдасына 

10$ (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

0,1%, мин $15,  макс. 50$ (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.

Тышкы которуулар:

2.1.

Валютадагы тышкы которуулар башка банктардын кардарларынын пайдасына 15.30 с чейин:

2.1.1.

  Жөнөтүүчүнүн эсебинен(OUR):

 

- USD

 

0,2%, мин.$35, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- EUR

 

0,2%, мин.$35, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- RUB 

 

0,1%, мин.650 rub, макс. 10 000 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

  - RUB (Эгерде алуучунун Банкы жана алуучу РФ тышкары башка өлкөлөрдө катталган болсо)   0,1%, мин.1200 rub, макс. 10 000
  - KZT   0,1%, мин.$10, макс. $150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - CNY   0,2%, мин.$35, макс. $150 
  - JPY   0,2%, мин.$100, макс. $300
  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR USD   0,2%, мин.$35, макс.$150 + $35 
  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR EUR   0,2%, мин.35 eur, макс.150 eur + 35 eur

 

 -  валюталардын башка түрлөрү  (USD, EUR, RUB, KZT кошпогондо)

 

0,3%, мин.$70, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.1.2.

BEN бенефициарын жарым-жартылай төлөө менен (жөнөтүүчү банктын комиссиясы жөнөтүүчүнүн эсебинен, ал эми корреспондент-банктын комиссиясы алуучу  бенефициардын эсебинен төлөнгөндө)

 

 - USD, EUR

 

0,17%, мин.$30, макс.$300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

 -  валюталардын башка түрлөрү  (USD, EUR кошпогондо)

 

0,2%, мин.$40, макс.$500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 2.2.

тышкы которуулар сом менен:

 

 

2.2.1.

Төлөм тапшырмаларын валюталоонун учурдагы датасы менен кабыл алуу:

 

 12-00 с. чейин:

 

Клиринг:

 

- 20 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 5 сом

 

 

-  20 001 сомдон 100 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 30 сом 

 

 

- 100 000 сомдон  500 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 50 сом 

 

 

- 500 000 сомдон ашкан  1 000 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 65 сом 

 

 

Гросс

төлөм үчүн 100 сом 

 

 

12-00 с.  кийин. Гросс

төлөм үчүн 100 сом 

 

2.2.2.

Валюталоонун учурдагы датасы менен регламентти бузуп төлөм тапшырмасын кабыл алуу:

 

- Клиринг

төлөм үчүн 650 сом   

 

 

- Гросс

төлөм үчүн 1100 сом 

 

2.3.

Эсеп ачпастан тез которуулар

 

Western Union, Быстрая Почта, Contact, Золотая Корона

Тарифтик торчого ылайык

 

3.

Тике дебеттөө формасындагы төлөмдөр

 

 12-00 с. чейин:

 

 Клиринг:

 

 - 20 000 сом го чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 5 сом   

 

 

 - 20 001ден 100 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн  30 сом 

 

 

 - 100 000ден 500 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 50 сом  

 

 

 - 500 000 сомдон ашкан төлөмдөр

төлөм үчүн 65 сом  

 

 3.1.1.

Гросс

төлөм үчүн 100 сом  

 

4.

Операция күнүнүн ичинде төлөмдөрдү алып салуу:

4.1.

Банк ичиндеги которуулар:

4.1.1.

Бир кардардын эсептеринин ортосундагы которуулар

акысыз

4.1.2.

Тышкы төлөмдөрдү  (жөнөтүүгө чейин) (бенефициардын акцепти болгон шартта)

акысыз

Эскертүү: чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн тарифтер, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын төлөө күнүнө карата эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.

Банктын айрым кардарлар үчүн тарифтик саясатына ылайык Банк кардардын жазылуу жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде жеке тарифтерди аныктоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал.