Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 68.0000 68.2900
 EUR 83.4500 84.3500
 RUB 1.1830 1.2050
 KZT 0.2070 0.2140
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 67.9500 68.3000
 RUB /  KGS 1.1838 1.2196
 KZT /  KGS 0.2097 0.2168
 EUR /  KGS 83.1000 84.4200
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 67.8500 68.2500
 RUB /  KGS 1.1700 1.2300
 KZT /  KGS 0.2060 0.2160
 EUR /  KGS 83.0000 84.5000
Валюта 23 Февралда 24 Февралда
USD 67.9355 67.9355
EUR 83.4248 83.4248
RUB 1.1969 1.1969
KZT 0.2126 0.2126
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 391.29 -
2.00 7 684.38 -
5.00 17 846.30 -
10.00 34 850.14 -
31.1035 105 630.16 -
100.00 293 852.29 306 526.00
Алтындын курстары бетине өтүү

Акча которуу

Тарифтер
1.01.2018-жылдан 31.12.2018-жылга чейин колдонулат
 

Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү 

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар 

Акча которуу

1.

Банктын ичиндеги которуулар 

1.1.

Бир кардардын эсептеринин ортосундагы которуулар 

акысыз

акысыз

1.2.

"Кыргызкоммерцбанк" ААКтын башка кардарларынын пайдасына

акысыз

акысыз

2.

Тышкы которуулар:

Банктын бөлүмүндө Onlinebank системасы боюнча

2.1.

Валютадагы тышкы которуулар башка банктардын кардарларынын пайдасына 15.30 с чейин:

2.1.1.

  Жөнөтүүчүнүн эсебинен(OUR):

 

- USD

0,2%, мин.$35, макс. $180

0,2%, мин.$35, макс. $150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- EUR

0,2%, мин.eur 35, макс. eur 180

0,2%, мин.eur35, макс. eur150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- RUB 

0,1%, мин.500 rub, макс. 3000 

0,1%, мин.500 rub, макс. 2500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

  - RUB (Эгерде алуучунун Банкы жана алуучу РФ тышкары башка өлкөлөрдө катталган болсо)

0,1%, мин.1200 rub, макс. 6000  

0,1%, мин.1200 rub, макс. 5 000
  - KZT

0,1%, мин.$10, макс.$60

0,1%, мин.$10, макс.$50

 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - CNY

0,2%, мин.$35, макс.$150

0,2%, мин.$35, макс.$120

  - JPY

0,2%, мин.$150, макс.$ 300

0,2%, мин.$150, макс.$ 300

  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR USD

0,2%, мин.$35, макс.$180 + $35 

0,2%, мин.$35, макс.$150 + $35 

  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR EUR

0,2%, мин.35 eur, макс.180 eur + 35 eur

0,2%, мин.35 eur, макс.150 eur + 35 eur

 

 -  валюталардын башка түрлөрү  (USD, EUR, RUB, KZT кошпогондо)

0,3%, мин.$70, макс. $300 

0,3%, мин.$70, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.1.2.

BEN бенефициарын жарым-жартылай төлөө менен (жөнөтүүчү банктын комиссиясы жөнөтүүчүнүн эсебинен, ал эми корреспондент-банктын комиссиясы алуучу  бенефициардын эсебинен төлөнгөндө)

 

 - USD, EUR

 

0,17%, мин.$30, макс.$300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

 -  валюталардын башка түрлөрү  (USD, EUR кошпогондо)

 

0,2%, мин.$40, макс.$500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 2.2.

тышкы которуулар сом менен:

Банктын бөлүмүндө

Onlinebank системасы боюнча

2.2.1.

Төлөм тапшырмаларын валюталоонун учурдагы датасы менен кабыл алуу:

 

 12-00 с. чейин:

 

Клиринг:

 

- 100 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 30 сом

төлөм үчүн 25 сом 

 

-  100 000 сомдон 500 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 50 сом 

төлөм үчүн 45 сом 

 

- 500 000 сомдон ашкан  1 000 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 65 сом 

төлөм үчүн 60 сом 

 

12-00 с.  кийин. Гросс

төлөм үчүн 100 сом 

төлөм үчүн 90 сом

2.2.2.

Валюталоонун учурдагы датасы менен регламентти бузуп төлөм тапшырмасын кабыл алуу:

 

- Клиринг

төлөм үчүн 650 сом   

төлөм үчүн 650 сом 

 

- Гросс

төлөм үчүн 1100 сом 

төлөм үчүн 1100 сом 

2.3.

Эсеп ачпастан тез которуулар

 

Western Union,  Contact, Золотая Корона, Юнистрим

Тарифтик торчого ылайык

 

3.

Тике дебеттөө формасындагы төлөмдөр

 

 12-00 с. чейин:

 

 Клиринг:

 

 - 100 000 сом го чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 30 сом   

төлөм үчүн 25 сом 

 

 - 100 000 ден 500 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн  50 сом 

төлөм үчүн 45 сом 

 

 - 500 000 сомдон ашкан 1 000 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 65 сом  

төлөм үчүн 60 сом 

  Төлөмдү аткаруу менен валюталоонун келечектеги датасы менен төлөм тапшырмалары кабыл алуу:(КНС жок)
  Экинчи банк күнүндө    
  Клиринг:    
   - Бишкек 15 сом төлөм үчүн  
   - аймактар аралык  (филиалдар кардарлары үчүн) 35 сом төлөм үчүн  
  Гросс 140 сом төлөм үчүн  
  Үчүнчү банк күнү     
  Клиринг:    
   - Бишкек 13 сом төлөм үчүн  
  Гросс 100 сом төлөм үчүн  
  Сом менен жөнөтүүчүнүн эсебин ачпастан тышкы которуулар *:   
  Клиринг:    
   -  100 000 сомго чейин төлөмдөр 20 сом төлөм үчүн  
   - 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин төлөмдөр 40 сом төлөм үчүн  
  12-00 с. кийин    
  Гросс 100 сом төлөм үчүн  
  *КРнын Банктарынын кардарларынын пайдасына, ошондой эле бюджетке, МСКБ, РКБ, СФ милдеттүү төлөмдөрдүн эсебинен алуучунун толук банктык маалым даректеринин болушунда банктар аралык которуулар.

4.

Операция күнүнүн ичинде төлөмдөрдү алып салуу:

4.1.

Банк ичиндеги которуулар:

4.1.1.

Бир кардардын эсептеринин ортосундагы которуулар

акысыз

4.1.2.

Тышкы төлөмдөрдү  (жөнөтүүгө чейин) (бенефициардын акцепти болгон шартта)

акысыз

Эскертүү: чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн тарифтер, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын төлөө күнүнө карата эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.

Банктын айрым кардарлар үчүн тарифтик саясатына ылайык Банк кардардын жазылуу жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде жеке тарифтерди аныктоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал. 

төлөм үчүн 100 сом