Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 69.7000 69.9000
 EUR 78.8000 79.8000
 RUB 1.0380 1.0560
 KZT 0.1830 0.1930
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7500 69.9000
 RUB /  KGS 1.0318 1.0639
 KZT /  KGS 0.1860 0.1931
 EUR /  KGS 78.8200 79.9000
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.6500 69.9500
 RUB /  KGS 1.0200 1.0900
 KZT /  KGS 0.1830 0.1950
 EUR /  KGS 78.6000 80.0000
Валюта 17 Декабрда 18 Декабрда
USD 69.8381 69.8320
EUR 78.8821 79.0708
RUB 1.0512 1.0482
KZT 0.1881 0.1881
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 266.16 -
2.00 7 434.63 -
5.00 17 217.69 -
10.00 33 592.92 -
31.1035 101 725.90 -
100.00 281 299.56 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Акча которуу

Тарифтер
1.01.2018-жылдан 31.12.2018-жылга чейин колдонулат
 

Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү 

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар 

Акча которуу

1.

Банктын ичиндеги которуулар 

1.1.

Бир кардардын эсептеринин ортосундагы которуулар 

акысыз

акысыз

1.2.

"Кыргызкоммерцбанк" ААКтын башка кардарларынын пайдасына

акысыз

акысыз

2.

Тышкы которуулар:

Банктын бөлүмүндө Onlinebank системасы боюнча

2.1.

Валютадагы тышкы которуулар башка банктардын кардарларынын пайдасына 15.30 с чейин:

2.1.1.

  Жөнөтүүчүнүн эсебинен(OUR):

 

- USD

0,2%, мин.$35, макс. $180

0,2%, мин.$35, макс. $150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- EUR

0,2%, мин.eur 35, макс. eur 180

0,2%, мин.eur35, макс. eur150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- RUB 

0,1%, мин.500 rub, макс. 3000 

0,1%, мин.500 rub, макс. 2500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

  - RUB (Эгерде алуучунун Банкы жана алуучу РФ тышкары башка өлкөлөрдө катталган болсо)

0,1%, мин.1200 rub, макс. 6000  

0,1%, мин.1200 rub, макс. 5 000
  - KZT

0,1%, мин.$10, макс.$60

0,1%, мин.$10, макс.$50

 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - CNY

0,2%, мин.$35, макс.$150

0,2%, мин.$35, макс.$120

  - JPY

0,2%, мин.$150, макс.$ 300

0,2%, мин.$150, макс.$ 300

  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR USD

0,2%, мин.$35, макс.$180 + $35 

0,2%, мин.$35, макс.$150 + $35 

  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR EUR

0,2%, мин.35 eur, макс.180 eur + 35 eur

0,2%, мин.35 eur, макс.150 eur + 35 eur

 

 -  валюталардын башка түрлөрү  (USD, EUR, RUB, KZT кошпогондо)

0,3%, мин.$70, макс. $300 

0,3%, мин.$70, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.1.2.

BEN бенефициарын жарым-жартылай төлөө менен (жөнөтүүчү банктын комиссиясы жөнөтүүчүнүн эсебинен, ал эми корреспондент-банктын комиссиясы алуучу  бенефициардын эсебинен төлөнгөндө)

 

 - USD, EUR

 

0,17%, мин.$30, макс.$300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

 -  валюталардын башка түрлөрү  (USD, EUR кошпогондо)

 

0,2%, мин.$40, макс.$500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 2.2.

тышкы которуулар сом менен:

Банктын бөлүмүндө

Onlinebank системасы боюнча

2.2.1.

Төлөм тапшырмаларын валюталоонун учурдагы датасы менен кабыл алуу:

 

 12-00 с. чейин:

 

Клиринг:

 

- 100 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 30 сом

төлөм үчүн 25 сом 

 

-  100 000 сомдон 500 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 50 сом 

төлөм үчүн 45 сом 

 

- 500 000 сомдон ашкан  1 000 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 65 сом 

төлөм үчүн 60 сом 

 

12-00 с.  кийин. Гросс

төлөм үчүн 100 сом 

төлөм үчүн 90 сом

2.2.2.

Валюталоонун учурдагы датасы менен регламентти бузуп төлөм тапшырмасын кабыл алуу:

 

- Клиринг

төлөм үчүн 650 сом   

төлөм үчүн 650 сом 

 

- Гросс

төлөм үчүн 1100 сом 

төлөм үчүн 1100 сом 

2.3.

Эсеп ачпастан тез которуулар

 

Western Union,  Contact, Золотая Корона, Юнистрим

Тарифтик торчого ылайык

 

3.

Тике дебеттөө формасындагы төлөмдөр

 

 12-00 с. чейин:

 

 Клиринг:

 

 - 100 000 сом го чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 30 сом   

төлөм үчүн 25 сом 

 

 - 100 000 ден 500 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн  50 сом 

төлөм үчүн 45 сом 

 

 - 500 000 сомдон ашкан 1 000 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 65 сом  

төлөм үчүн 60 сом 

  Төлөмдү аткаруу менен валюталоонун келечектеги датасы менен төлөм тапшырмалары кабыл алуу:(КНС жок)
  Экинчи банк күнүндө    
  Клиринг:    
   - Бишкек 15 сом төлөм үчүн  
   - аймактар аралык  (филиалдар кардарлары үчүн) 35 сом төлөм үчүн  
  Гросс 140 сом төлөм үчүн  
  Үчүнчү банк күнү     
  Клиринг:    
   - Бишкек 13 сом төлөм үчүн  
  Гросс 100 сом төлөм үчүн  
  Сом менен жөнөтүүчүнүн эсебин ачпастан тышкы которуулар *:   
  Клиринг:    
   -  100 000 сомго чейин төлөмдөр 20 сом төлөм үчүн  
   - 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин төлөмдөр 40 сом төлөм үчүн  
  12-00 с. кийин    
  Гросс 100 сом төлөм үчүн  
  *КРнын Банктарынын кардарларынын пайдасына, ошондой эле бюджетке, МСКБ, РКБ, СФ милдеттүү төлөмдөрдүн эсебинен алуучунун толук банктык маалым даректеринин болушунда банктар аралык которуулар.

4.

Операция күнүнүн ичинде төлөмдөрдү алып салуу:

4.1.

Банк ичиндеги которуулар:

4.1.1.

Бир кардардын эсептеринин ортосундагы которуулар

акысыз

4.1.2.

Тышкы төлөмдөрдү  (жөнөтүүгө чейин) (бенефициардын акцепти болгон шартта)

акысыз

Эскертүү: чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн тарифтер, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын төлөө күнүнө карата эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.

Банктын айрым кардарлар үчүн тарифтик саясатына ылайык Банк кардардын жазылуу жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде жеке тарифтерди аныктоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал. 

төлөм үчүн 100 сом