Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 68.6500 69.0000
 EUR 80.3000 81.6000
 RUB 1.0230 1.0460
 KZT 0.1880 0.1990
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 68.6500 69.0500
 RUB /  KGS 1.0170 1.0542
 KZT /  KGS 0.1886 0.2001
 EUR /  KGS 80.3200 81.8200
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 68.6500 69.0500
 RUB /  KGS 1.0000 1.0700
 KZT /  KGS 0.1850 0.2000
 EUR /  KGS 80.3000 81.8000
Валюта 20 Сентябрында 21 Сентябрында
USD 69.2467 68.8111
EUR 81.0325 80.4539
RUB 1.0334 1.0352
KZT 0.1904 0.1913
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 152.51 -
2.00 7 207.31 -
5.00 16 646.41 -
10.00 32 450.36 -
31.1035 98 177.58 -
100.00 269 891.39 -
Алтындын курстары бетине өтүү

SMS-Банкинг

SMS-банкинг – сиздин карта боюнча операцияны  кошумча контролдоо үчүн кызмат.

«Кыргызкоммерцбанк» ААК төлөм карталарын кармоочуларга SMS-банкинг – мобилдик телефондун жардамы менен акчаны башкарууга кошумча мүмкүнчүлүк берет.

SMS-банкинг – маалымат алгысы жана алынган жана жумшалган каражаттарын так билгиси келгендер үчүн жөнөкөй кызмат.

Эми сиз, «Кыргызкоммерцбанк» ААКынын  төлөм картасын кармоочу болуу менен каалаган учурда,  турган жериңизге карабастан өзүңүздүн мобилдик телефон менен оперативдүү түрдө:

  • Картада калган акча жөнүндө маалымат алып.
  • Карта боюнча толуктоону жана чыгымдоо операцияларын контролдоп,
  • Карта жоголгон / уурдалган жана  / же санкцияланбаган пайдалануу болгон учурда аны бөгөө зарылчылыгы жөнүндө банкка билдирип,
  • Сиздин карта-эсебиңизде кандайдыр бир өзгөрүү болгон сайын бул туурасында SMS-кабарды ала аласыз. Эгерде өзүңүздүн эсебиңиздеги калдык  / жүргүзүлгөн карта операциялары жөнүндө маалымат алгыңыз келсе, сиздин өтүнүчүңүзгө ылайык мобилдик телефонуңузга SMS-билдирүү түрүндө маалымат келет.

Канткенде  SMS-банкингдин пайдалануучусу боло аласыз?

SMS-банкинг кызмат көрсөтүүнүн эки түрүн камтыйт:

1. «Активдүү кызмат көрсөтүү»: сиз SMS-билдирүү  түрүндө өтүнүч жөнөтүп, карта боюнча чыгымдалган операцияларды жана анын толтурулушун өз алдыңызча контролдойсуз. «Активдүү тейлөө» кызматынын жардамы менен сиз:

  • карта эсебиңиздеги  акчанын калдыгын билесиз
  • соңку 10 карта операциясы жөнүндө кыскача көчүрмө аласыз
  • картаңыз жоголгон, уурдалган же уруксатсыз пайдаланылган учурда аны бөгөй аласыз

“Активдүү тейлөө» кызматын кандайча пайдаланса болот?

2. SMS-кабарлоо + «Активдүү тейлөө»: сиз өзүңүздүн мобилдик телефонго SMS-кабарлоо аркылуу  карта эсебиңиз боюнча жүргүзүлгөн бардык операциялар жөнүндө автоматтык түрдө  маалымат аласыз. Мындан тышкары, сиз дайыма «Активдүү тейлөө» кызматынан пайдалансаңыз болот. Кызмат көрсөтүүнүн мындай түрүнө каттатуу учурунда сиз төмөнкүлөрдү белгилешиңиз керек:

  • Өзүңүздүн бардык  карталар боюнча  (эгерде бир нече картаңыз болсо) же бир эле карта боюнча  SMS-кабарлоо алгыңыз келеби?
  • Андан баштап SMS-кабарлоо алгыңыз келген  баштапкы сумма кандай (мисалы, бардык карта операциялары боюнча 100 сомдон жогору).
  • Сиз SMS-кабарлоо алгыңыз келген операциялардын тизмеси (жүргүзүлгөн бардык карта операциялары боюнчабы же картаны толуктоо боюнча ганабы же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерде жүргүзүлгөн карта операциялары боюнчабы ж. б.).

SMS-банкинг кызматы жөндөлгөн мобилдик телефондун номерин өзгөртүү үчүн  же карта операцияларынын  баштапкы суммасын өзгөртүү үчүн «Кыргызкоммерцбанк» ААКынын каалаган банкоматын пайдалансаңыз болот. Бул үчүн:

1. Картаны банкоматка  (SMS-банкинг кызматына жазылган өзүңүздүн каалаган банк картаңызды) киргизиңиз, тилин тандап, PIN-кодун териңиз.

2. «SMS-банкинг» операциясын жана  «Жазылуу» опциясын тандаңыз.

3. «Телефондун номерин жана /же баштапкы  сумманы өзгөртүү» опциясын тандаңыз,  жаңы баштапкы сумманы же мобилдик телефондун жаңы номерин киргизиңиз жана операциянын аякташын күтүп туруңуз.

SMS-кабарлоо + «Активдүү тейлөө» кызматын убактылуу бөгөө (мобилдик телефон жоголгон/уурдалган/башка бирөөгө пайдаланууга берилген учурда) үчүн сиз «Кыргызкоммерцбанк» ААКынын каалаган банкоматын пайдалансаңыз болот. Бул үчүн:

1. Картаны банкоматка  (SMS-банкинг кызматына жазылган өзүңүздүн каалаган банк картаңызды) киргизиңиз, тилин тандап, PIN-кодун териңиз.

2. «SMS-банкинг» операциясын  тандаңыз.

3. «Бөгөө / SMSи ажыратуу» операциясын  тандаңыз жана операциянын аякташын күтүңүз.

 SMS-кабарлоо + «Активдүү тейлөө» кызматын ажыратууну сиз SMS-банкинг кызматына жазылуу колдонулган бардык учурда жүргүзө аласыз.

 SMS-банкинг кызматына жазылуудан баш  тартуу үчүн «Кыргызкоммерцбанк» ААКынын каалаган банкоматын пайдаланып жана төмөнкү аракеттерди жазасаңыз болот:

1. Картаны банкоматка  (SMS-банкинг кызматына жазылган өзүңүздүн каалаган банк картаңызды) киргизиңиз, тилин тандап, PIN-кодун териңиз.

2. «SMS-банкинг» операциясын жана  «Жазылуудан баш тартуу» опциясын тандаңыз.

3. Баш тарткыңыз келген жазылуунун түрүн  (сиздин карталарыңыздын бири боюнча же бардык карталар боюнча)  көрсөтүңүз жана операциянын аякташын күтүңүз.

 SMS-банкинг кызматына төлөө SMS-банкинг кызматын пайдалануу  датасына  колдонулган Банк тарифтерине ылайык жүргүзүлөт жана азыркы учурда айына  60 сомду түзөт.

Мобилдик  байланыш операторлорунун кызматына акы төлөө төлөм карталарын кармоочулардын жана тийиштүү байланыш операторунун ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык жүргүзүлөт.