Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 69.7000 69.8000
 EUR 81.6000 82.5000
 RUB 1.1740 1.2000
 KZT 0.2075 0.2120
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.8000
 RUB /  KGS 1.1636 1.2034
 KZT /  KGS 0.2061 0.2128
 EUR /  KGS 81.6200 82.5700
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.8000
 RUB /  KGS 1.1500 1.1990
 KZT /  KGS 0.2050 0.2120
 EUR /  KGS 81.5000 82.9000
Валюта 13 Декабрда 14 Декабрда
USD 69.7450 69.7471
EUR 82.2294 81.8901
RUB 1.1854 1.1793
KZT 0.2083 0.2080
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 274.00 -
2.00 7 446.50 -
5.00 17 191.77 17 381.98
10.00 33 642.50 -
31.1035 101 871.50 -
100.00 280 807.04 291 510.00
Алтындын курстары бетине өтүү

Кызмат көрсөтүүгө бирдей комиссиялар

 Тарифтер
1.01.2017-жылдын 12.2017-жылына чейин колдонулат.
 
Тейлөөнүнү түрлөрү Тарифи
Банк кардарлары үчүн көрсөтүлгөн кызматтарга бирдиктүү комиссия –юридикалык жана жеке жактар үчүн 
1. Накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү  0%
2.  Карточка эсептерин толтуруу үчүн  филиалдардын кардарлары тарабынан накталай акча төгүү  үчүн комиссия  0%
3. “Кыргызкоммерцбанк” ААКда ачылган карточка эсебинен каражаттарды которуу үчүн комиссия 
3.1. карточка ээсинин эсептери арасында  0%
3.2.
“Кыргызкоммецбанк” ААКнын башка кардарларынын пайдасына 
0,5% (min 50 сом)
3.3. "Кыргызкоммерцбанк" ААКнун кайсы болбосун алыш-бериш эсебине  карточка эсебинен USD / EUR валюталарында  суммасына карабай которуулар  0,09%
4. Карт-эсеп боюнча көчүрмө берүү
4.1. "Кыргызкоммерцбанк"  ААКнун электрондук жабдуулар (банкоматтар, терминалдар) жардамы менен карт эсепте калдык жөнүндө көчүрмө алуу үчүн карточка кармоочусунан комиссия  5 сом
4.2.

Карточка кармоочусунан "Кыргызкоммерцбанк"  ААКнун банкоматтарынын жардамы менен мини-көчүрмө алуу үчүн комиссия  (карт-эсеп боюнча  акыркы 10 операциялар)

10 сом
4.3. Кыргыз Республикасынын аймагында же чет өлкөдө башка  банктардын банкоматтарынын жардамы менен карт-эсепте акча калдыктары боюнча көчүрмө алуу үчүн карточка кармоочусунан комиссия  

30 сом

5. Карточка эсебин жабуу   
5.1. - нөлдүк насыя калдыгында   0
5.2. - башка Банктардын бөлүмдөрүндө эсептеги  калдыктын өлчөмүндө, бирок карт эсептен каражаттарды которуу үчүн комиссиядан көп эмес 
6. "Кыргызкоммерцбанк"ААКнун банкоматынын жардамы менен  төлөм карточкасынны ПИН-кодун өзгөртүү  50 сом
7. SMS банкинг:  
7.1.1. Жеке жактар үчүн төлөм карточкасын колдонуу менен карт эсеп боюнча бардык операциялар жөнүндө маалыматты алуу үчүн айлык абоненттик төлөм  50 сом
7.1.2.

Юридикалык  жактар үчүн төлөм карточкасын колдонуу менен карт эсеп боюнча бардык операциялар жөнүндө маалыматты алуу үчүн айлык абоненттик төлөм 

25 сом
7.2. SMS-билдирүүлөрдүн негизинде карт-эсепти жүргүзүү үчүн комиссия: Акыркы 10 транзакциялар жөнүндө мини көчүрмө алуу  10 сом
7.3.

SMS-билдирүүлөрдүн негизинде карт-эсепти жүргүзүү үчүн комиссия:

карт-эсепте акча калдыктары жөнүндө маалымат алуу 
5 сом
7.4.

SMS-билдирүүлөрдүн негизинде карт-эсепти жүргүзүү үчүн комиссия:

Төлөм карточкасын тосмолоо 
0 сом
8. Туура эмес пин-кодду терүү аракеттерин жокко чыгаруу  (3-аракеттен кийин) 0 сом
9. Homebank.kg  каржы порталы аркылуу коммуналдык жана башка  кызматтарды төлөө  0 сом
10. Бир транзакция үчүн  берилген накталай акчанын максималдык суммасы   
10.1.  «Кыргызкоммерцбанк» ААКнун банкоматтарында «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан эмиттенген карточкалар боюнча  25 000 сом (башка валютада эквивалент)
10.2. «Кыргызкоммерцбанк» ААКнун  филиалдырнда (POS- терминалдар аркылуу)   - башка банктардын карточкалары үчүн  120 000 сом (башка валютада эквивалент)
10.3. «Кыргызкоммерцбанк» ААКнун  банкоматтарында – башка банктардын карточкалары боюнча  8 000 сом (башка валютада эквивалент)
11.  Овердрафтка жол берүү үчүн комиссия  20% жылдык 
12. Банкомат тарабынан алынып коюлган картаны тез кайтарып берүү   
12.1. Банктын филиалында / аманат кассасында   
12.1.1. Банкоматтын картаны алып коюусунан баштап бир сутка ичинде  500 сом
12.1.2. Алып коюу банкоматтын бузуктугуна байланыштуу экени тастыктаса акысыз
12.1.3. Шашылыш эмес  акысыз
12.2. Бишкек  жана Ош шаарларынын административдик чектеринде жайгашкан банкоматтар   
  Банкоматтын картаны алып коюусунан баштап бир сутка ичинде  1000 сом
  Шашылыш эмес  акысыз
12.3. Бишкек  жана Ош шаарларынын административдик чектердин сыртында жайгашкан банкоматтар   
  Банкоматтын картаны алып коюусунан баштап бир сутка ичинде  2000 сом
  Шашылыш эмес  акысыз
Эскертүү: чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн тарифтер, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын төлөө күнүнө карата эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.