Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 69.6500 69.8000
 EUR 82.2000 83.1000
 RUB 1.1600 1.2060
 KZT 0.2070 0.2140
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.6500 69.8000
 RUB /  KGS 1.1735 1.2203
 KZT /  KGS 0.2078 0.2148
 EUR /  KGS 82.2200 83.2000
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.6500 69.8000
 RUB /  KGS 1.1400 1.2100
 KZT /  KGS 0.2040 0.2150
 EUR /  KGS 81.8000 83.2000
Валюта 23 Ноябрда 24 Ноябрда
USD 69.7048 69.7476
EUR 82.0425 82.6230
RUB 1.1813 1.1930
KZT 0.2111 0.2114
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 384.50 -
2.00 7 667.50 -
5.00 17 746.10 17 942.27
10.00 34 754.00 -
31.1035 105 324.00 -
100.00 291 872.75 304 461.00
Алтындын курстары бетине өтүү

Акча которуу

Тарифтер
 1.01.2017-жылдан 31.12.2017-жылга чейин колдонулат.

Кызматтын түрлөрү Кыргызстандын валютасындагы операциялар Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар
Которуулар

1.

Банк ичиндеги которуулар 

1.1.

бир кардардын эсептердин ортосундагы 

акысыз

акысыз

1.2.

"Кыргызкоммерцбанк" ААКтын башка кардарларынын пайдасына

акысыз

акысыз

1.3.

"Казкоммерцбанк" ААКнын кардарларынын пайдасына 15.30 с. чейин

10$ (доллар же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

0,1%, мин.$15,  макс. 50$ (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.

Тышкы которуулар:

2.1.

Башка банктардын кардарларынын пайдасына валютаны тышкы которуулар 15.30 с. чейин.:

2.1.1.

Башка банктардын кардарларынын пайдасына которуу: 

   

2.1.1.1.

 жөнөтүүчүнүн  эсебинен:

 

 

 

- USDда

 

0,2%, мин.$35, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

  - USDда (ААК "Kazkommertsbank" аркылуу)   0,2%, мин.$60, макс. $200 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- EURдо

 

0,2%, мин.35 eur, макс. 300 eur (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- RUBдо

 

0,1%, мин. 650 руб, макс. 10000 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

  - RUBдо (Эгерде алуучунун Банкы жана алуучу РФ тышкары башка өлкөлөрдө катталган болсо)   0,1%, мин. 1200 руб, макс. 10000
  - KZTде   0,1%, мин.$10, макс. $150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - CNYда   0,2%, мин.$35, макс. $150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - JPYда   0,2%, мин.$100, макс. $300
  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR USD   0,2%, мин.$35, макс.$150 + $35 
  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR EUR   0,2%, мин.35 eur, макс.150 eur + 35 eur

 

- валютанын башка түрлөрү (USD, EUR, RUB, KZT кошпогондо)

 

0,3%, мин.$70, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.1.1.2.

- BEN бенефициарына жарым-жартылай төлөп берүү менен  (жөнөтүүчү банктын комиссиясы жөнөтүүчүнүн эсебинен төлөнөт,  ал эми корреспондент-банктын комиссиясы алуучу бенефициардын эсебинен төлөнөт)

 

 - USD, EURдо

 

0,17%, мин.$30, макс.$300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

 - валютанын башка түрлөрү (USD, EUR, RUB, KZT кошпогондо)

 

0,2%, мин.$40, макс.$500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 2.2.

 Тышкы которуулар сом менен:

 

 

2.2.1.

Төлөм тапшырмаларын валюталоонун өтүп жаткан датасы менен кабыл алуу

 

12-00 с. чейин.:

 

 

 

Клиринг:

 

 

 

- 20 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн  5 сом

 

 

- 20 001 сомдон 100 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн  30 сом

 

 

- 100 000 сомдон500 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн  50 сом

 

 

- 500 000 сомдон 1 000 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн  65 сом

 

 

12-00 с. кийин

 

 

 

 Гросс

төлөм үчүн  100

 

2.2.2.

Валюталоонун учурдагы датасы менен төлөм тапшырмаларын регламентти бузуу менен кабыл алуу:

 

- Клиринг

төлөм үчүн  650 сом

 

 

- Гросс

төлөм үчүн  1100 сом

 

2.3.

Эсеп ачпастан тез которуу

 

Western Union, Быстрая Почта, Contact, Золотая Корона

тарифтик торчого ылайык

 

3.

Төлөмдөр тикеден тике дебеттөө формасында 

 

  12-00 с чейин:

 

 

 

 Клиринг:

 

  - 100 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн  5 сом

 

 

  - 20 001 ден00 000 сомго чейин

төлөм үчүн  30 сом

 

 

  - 100 000 сомдон 500 000 сомго чейин

төлөм үчүн  50 сом

 

 

  - 500 000 сомдон жогорку төлөмдөр

төлөм үчүн  65 сом 

 

  12-00с. кийин.:    

 

Гросс

төлөм үчүн 100 сом 

 

4.

Операция күнүнүн ичинде төлөмдү жокко чыгаруу:

4.1.

банк ичиндеги которуулар 

 

 

4.1.1.

бир кардардын эсептеринин ортосунда

акысыз

4.1.2.

тышкы төлөмдөр (жөнөтүүгө чейин) (бенефициардын акцептик шартында

акысыз

Эскертүү: чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн тарифтер, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын төлөө күнүнө карата эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.