НАСЫЯ КАРТАСЫ ДЕГЕН ЭМНЕ?
Kyrgyzkommerts Банктын насыя картасы – колдонуучу насыяга ыңгайлуураак жана пайдалуураак альтернатива. Насыя картасы менен пайыздарды төлөбөстөн Банк каражаттары менен колдоно аласыз, ошондой эле товарларды жана кызматтарды сатып алуудан ар кандай бонустарды алсаңыз болот.
ЭМНЕ ҮЧҮН БУЛ ПАЙДАЛУУ?
 • Насыялоонун пайызсыз мезгили
  Карызды мөөнөтүндө төлөө учурунда, сиз Банктын каражаттарын колдоносуз жана 45 күнгө чейин пайыздарды төлөбөйсүз.
  Толугураак
 • Kyrgyzkommerts насыя карталары менен сатып алууларды жүргүзүү пайдалуу! Kyrgyzkommerts насыя карталарынын кармоочулары Rakhmat бонустук программа өнөктөштөрүнүн тармактарында 20% чейин алышат.
  Толугураак
 • Биздин Booking.com, сайтында өнөктөштүк баракчабызда номурду ээлеп коюу учурунда, дүйнөнүн кайсы болбосун өлкөсүндө Kyrgyzkommerts насыя карточка кармоочулары ээлеп коюу суммасынан R-Бонустар түрүндө 7% комиссиянын кайтарымын алышат!
  Толугураак
 • Насыя карталарынын бардык кармоочуларына уюлдук байланышты, коммуналдык кызматтарды, спутник ТВсын, интернет жана телефонияны кайсы болбосун жерде комиссиясыз төлөөгө мүмкүнчүлук түзгөн Homebank.kg акысыз сервиси жеткиликтүү.
  Толугураак
ЭМНЕ ҮЧҮН БУЛ ЫҢГАЙЛУУ?
 • Насыя картасын жол-жоболоштурууда көптөгөн документтерди берүү талап кылынбайт, жөн гана кирешени тастыктоочу маалымкат жетиштүү. Насыя картасы күрөөсүз жана кепилчилик берүүчүсүз берилет!
 • Kyrgyzkommerts насыя картасы менен зарыл болгон каражаттар дайыма жеткиликтүү болот. Сиз дайыма каякта болбоңуз зарыл болго товарлар жана кызматтар үчүн төлөм жүргүзө аласыз!
 • Kyrgyzkommerts насыя карталары менен 500 000 сомго чейин насыя лимити сизге жеткиликтүү. Насыя лимити – бул сизге зарыл болгон учурда дайыма жеткиликтүү болгон сумма. Насыя картасы боюнча ар бир карызды төлөгөн сайын сиздин насыя лимитиңиз жаңыланат.
 • Бул пайыздык катышта карыз суммасынан насыя картасы боюнча төлөм. Төлөмдү ай сайын айдын акыркы иш күнүндө (карточка системасында айдын жабылуу күнүндө) негизги карыздын суммасынна 5% көлөмдө, бирок 5 сомдон кем эмес түрдө жүргүзүү керек.
 • Kyrgyzkommerts насыя картасы боюнча карызды төлөө үчүн банк бөлүмүнө кайрылуу кажет эмес, картаны ошондой эле калаган ыңгайлуу убакытта накталай акчаны кабыл алуу функциясы (cash-in) менен банкоматтар аркылуу толтурса болот.
ЭМНЕ ҮЧҮН БУЛ ИШЕНИМДҮҮ?
 • Бул сиздин акча каражаттарыңыздын принципиалдуу жаңы деңгээлде коргоо

  - чипти жасалмалоо дээрлик мүмкүн эмес, башкача айтканда магнит тасмасы катары саноо

  - карта боюнча бардык операцияларды ПИН-кодду киргизүү менен тастыктоо зарыл

  Чип менен карта – бул сиздин чет өлкөлөрдөгү сатып алууңуздардын кандайдыр бир көйгөйлөрсүз кепилдиги, анткени бул карталарды магнит тасмасы менен карталарга караганда бардык соода түйүндөрү кабыл алышат.

 • Kyrgyzkommerts насыя карталары менен интернет тармагында сатып алууларды төлөө коопсуз, жөнөкөй жана ыңгайлуу!

  Толугураак
 • Сиз калооңуз боюнча бардык Kyrgyzkommertsкарта кармоочулары үчүн Homebank.kg акысыз сервистин жардамы менен карта боюнча каржы операцияларына сумма боюнча чекти ырастай аласыз.

 • Сиз өз алдынча накталайакча чыгаруу боюнча максималдуу суммага, POS-терминалдарда жана Kyrgyzkommerts карта кармоочулары үчүн Homebank.kg акысыз сервистин жардамы менен онлайн төлөмдөрдө транзакцияларды өткөрүүгө чектөөлөрдү зарыл болгон мөөнөткө өчүрө аласыз.

  Максималдуу суммаларга чектөөлөр үчүнчү тараптардын көз боемочулук аракеттерин алдын алуу үчүн автоматтык түрдө кошулат.

КАРТАНЫ КАНТИП ЖОЛ-ЖОБОЛОШТУРСА БОЛОТ
 • Сайтта тапшырыкты
  жол-жоболоштуруу
 • Документтерди
  банкка алып келүү
 • Картаны
  жеткирүү