Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 69.7500 69.9000
 EUR 77.1000 78.1000
 RUB 1.0850 1.0990
 KZT 0.1775 0.1835
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.9000
 RUB /  KGS 1.0789 1.1060
 KZT /  KGS 0.1779 0.1835
 EUR /  KGS 77.1600 78.2900
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.9500
 RUB /  KGS 1.0650 1.1250
 KZT /  KGS 0.1750 0.1900
 EUR /  KGS 76.7000 78.7000
Валюта 23 Октябрда 24 Октябрда
USD 69.8114 69.8230
EUR 77.7804 77.6292
RUB 1.0971 1.0944
KZT 0.1791 0.1795
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 774.28 -
2.00 8 458.56 -
5.00 19 804.46 -
10.00 38 772.36 -
31.1035 117 829.31 -
100.00 333 392.90 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Тарыхы

 Банктын түзүлүү жана өнүгүү баскычтары

 • 1989-жылдын октябры – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ачык типтеги «Кыргызавтобанк» ААКы Акционердик коому катары  катталуусу.

 • 2002-жылдын июну «Кыргызавтобанк» ААКнын  – 72,35 % акциясын Казактсандагы ири финансы мекемелеринин бири болгон «Казкоммерцбанк» ААКнын сатып алышы.  «Кыргызавтобанк» ААК анын  карамагындагы банк статусун алышы.

 • 2002-жылдын декабры – «Казкоммерцбанк» ААК «Кыргызавтобанк» ААКынын акционердик капиталында 73,8% чейин көбөйтүп,  буга байланыштуу Банк “Кыргызстан Казкоммерцбанк” ААКы деген жаңы аталышка жана улуттук, чет өлкөлүк валютада банк операциясын жүргүзүү укугуна КР УБнын жаңы лицензиясын алышы. 2011-жылдын декабрына карата “Казкоммерцбанк” ААКы өзүлөрүнүн акцияларынын үлүшүн 95,75% көбөйткөн.  

 • 2003-жылдын январы – Банк Visa эл аралык төлөм тутумунун ассоциацияланган мүчөсү статусун алган.

 • 2005-жылдын июлу – Европанын Реконструкция жана Өнүктүрүү банкы менен Эл аралык Финансы Корпорациясынын ортосунда АКШнын 5 млн доллары  суммасында 5 жыл мөөнөткө Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнести колдоого насыя багыты ачылгандыгы жөнүндө макулдашууга кол коюлган.

 • 2007-жылдын сентрябры - Европанын Реконструкция жана Өнүктүрүү банкы менен Эл аралык Финансы Корпорациясынын ортосунда АКШнын 4 млн доллары  суммасында 5 жыл мөөнөткө Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнести колдоого насыя багыты ачылгандыгы жөнүндө макулдашууга кол коюлган.

 • 2009-жылдын январы  – Банк MasterCard эл аралык төлөм тутумунун Принциптүү мүчөсү статусун алган.

 • 2009-жылдын августу – Банк “Банк аманаттарын (депозиттерин) коргоо жөнүндө” аманаттарды мамлекеттик камсыздандыруу тутумунун катышуучусу болуп калган (Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 7-мартындагы  мыйзамы) (2020-жылдын 3-мартындагы толуктоолору менен) жана 2009-жылы 12 августа № 03-09 номери менен Катышуучу банктардын реестрине кирген.

 • 2010-жылдын декабры – Банк Эл аралык Visa төлөм тутумунун Принциптүү мүчөсү статусун алган.

 • 2015-жылдын февралы – «Казкоммерцбанк» АКы акцияларынын 95,75%ын  2015-жылдын 27-мартында өткөн акционерлердин жалпы чогулушунун чечимине ылайык жеке жак К. М. Мамкеевке  саткан жана «Кыргызкомкоммерцбанк» ААКы деп атын өзгөрткөн.

 • 2015-жылдын 27-майда – Банк атын өзгөрткөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде кайра каттоодон өткөн, ошондой эле улуттук жана чет өлкөлүк валютада банк операциясын жүргүзүү укугуна 2015-жылдын 17-июнунда  КР УБнын жаңы лицензиясын алган.

 • 2016-жылдын февралы – Банк КР УБ эмитирлеген, аффинаждалган чен куйма түрүндө асыл металлдар менен операция жүргүзүүгө укук берген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан кошумча лицензия алган.

 • 2017- жылдын июну – акциялары JASDAQ Токио фондулук биржасында баасы белгиленген жапондук айкын компания Sawada Holdings Co. Ltd. “Кыргызкоммерц” ААКнун кошумча эмиссиясынын жүрүшүндө 52.90% үлүш сатып алды.