Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 78.0000 78.4000
 EUR 87.0000 88.5000
 RUB 1.0670 1.0950
 KZT 0.1800 0.2000
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 77.2000 78.5000
 RUB /  KGS 1.0575 1.1135
 KZT /  KGS 0.1806 0.2013
 EUR /  KGS 86.5300 89.2500
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 77.2000 78.5000
 RUB /  KGS 1.0200 1.1500
 KZT /  KGS 0.1700 0.2100
 EUR /  KGS 86.5000 89.5000
Валюта 6 Июлда 7 Июлда
USD 77.1102 77.2200
EUR 86.6140 87.1891
RUB 1.0938 1.0824
KZT 0.1901 0.1903
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 500.00 -
2.00 9 000.00 -
5.00 20 000.00 -
10.00 40 000.00 -
31.1035 120 000.00 -
100.00 350 000.00 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Тарыхы

 Банктын түзүлүү жана өнүгүү баскычтары

 • 1989-жылдын октябры – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ачык типтеги «Кыргызавтобанк» ААКы Акционердик коому катары  катталуусу.

 • 2002-жылдын июну «Кыргызавтобанк» ААКнын  – 72,35 % акциясын Казактсандагы ири финансы мекемелеринин бири болгон «Казкоммерцбанк» ААКнын сатып алышы.  «Кыргызавтобанк» ААК анын  карамагындагы банк статусун алышы.

 • 2002-жылдын декабры – «Казкоммерцбанк» ААК «Кыргызавтобанк» ААКынын акционердик капиталында 73,8% чейин көбөйтүп,  буга байланыштуу Банк “Кыргызстан Казкоммерцбанк” ААКы деген жаңы аталышка жана улуттук, чет өлкөлүк валютада банк операциясын жүргүзүү укугуна КР УБнын жаңы лицензиясын алышы. 2011-жылдын декабрына карата “Казкоммерцбанк” ААКы өзүлөрүнүн акцияларынын үлүшүн 95,75% көбөйткөн.  

 • 2003-жылдын январы – Банк Visa эл аралык төлөм тутумунун ассоциацияланган мүчөсү статусун алган.

 • 2005-жылдын июлу – Европанын Реконструкция жана Өнүктүрүү банкы менен Эл аралык Финансы Корпорациясынын ортосунда АКШнын 5 млн доллары  суммасында 5 жыл мөөнөткө Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнести колдоого насыя багыты ачылгандыгы жөнүндө макулдашууга кол коюлган.

 • 2007-жылдын сентрябры - Европанын Реконструкция жана Өнүктүрүү банкы менен Эл аралык Финансы Корпорациясынын ортосунда АКШнын 4 млн доллары  суммасында 5 жыл мөөнөткө Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнести колдоого насыя багыты ачылгандыгы жөнүндө макулдашууга кол коюлган.

 • 2009-жылдын январы  – Банк MasterCard эл аралык төлөм тутумунун Принциптүү мүчөсү статусун алган.

 • 2009-жылдын августу – Банк “Банк аманаттарын (депозиттерин) коргоо жөнүндө” аманаттарды мамлекеттик камсыздандыруу тутумунун катышуучусу болуп калган (Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 7-мартындагы  мыйзамы) (2020-жылдын 3-мартындагы толуктоолору менен) жана 2009-жылы 12 августа № 03-09 номери менен Катышуучу банктардын реестрине кирген.

 • 2010-жылдын декабры – Банк Эл аралык Visa төлөм тутумунун Принциптүү мүчөсү статусун алган.

 • 2015-жылдын февралы – «Казкоммерцбанк» АКы акцияларынын 95,75%ын  2015-жылдын 27-мартында өткөн акционерлердин жалпы чогулушунун чечимине ылайык жеке жак К. М. Мамкеевке  саткан жана «Кыргызкомкоммерцбанк» ААКы деп атын өзгөрткөн.

 • 2015-жылдын 27-майда – Банк атын өзгөрткөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде кайра каттоодон өткөн, ошондой эле улуттук жана чет өлкөлүк валютада банк операциясын жүргүзүү укугуна 2015-жылдын 17-июнунда  КР УБнын жаңы лицензиясын алган.

 • 2016-жылдын февралы – Банк КР УБ эмитирлеген, аффинаждалган чен куйма түрүндө асыл металлдар менен операция жүргүзүүгө укук берген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан кошумча лицензия алган.

 • 2017- жылдын июну – акциялары JASDAQ Токио фондулук биржасында баасы белгиленген жапондук айкын компания Sawada Holdings Co. Ltd. “Кыргызкоммерц” ААКнун кошумча эмиссиясынын жүрүшүндө 52.90% үлүш сатып алды.