Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 69.8000 69.9000
 EUR 76.8500 77.8500
 RUB 1.0930 1.1050
 KZT 0.1790 0.1850
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7500 69.9000
 RUB /  KGS 1.0864 1.1113
 KZT /  KGS 0.1795 0.1851
 EUR /  KGS 76.8600 77.9400
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.9500
 RUB /  KGS 1.0650 1.1250
 KZT /  KGS 0.1750 0.1900
 EUR /  KGS 76.3000 78.3000
Валюта 10 Декабрда 11 Декабрда
USD 69.8500 69.8488
EUR 77.2820 77.3471
RUB 1.0961 1.0986
KZT 0.1812 0.1810
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 723.79 -
2.00 8 357.58 -
5.00 19 550.52 -
10.00 38 264.00 -
31.1035 116 250.26 -
100.00 328 317.66 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Милдеттенменин аткарылуу кепилдиги

Милдеттенменин аткарылуу кепилдиги (тендерден кийинки кепилдик) – бул кепилдик тендердин жыйынтыгы боюнча түзүлгөн келишим боюнча арыз берүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылат.

 • Колдонуу чөйрөсү: конкурстардын же тендерлердин жыйынтыгы боюнча түзүлүүчү сатып алуулар жөнүндөгү келишимдер.

 • Арыз берүүчү: товар сатып алуу, иш же кызмат көрсөтүү жөнүндө аны менен келишим түзүлгөн конкурстун же тендердин жеңүүчүсү.

 • Бенефициар: эгерде арыз берүүчү келишим боюнча милдеттенмесин аткарбаса же талаптагыдай эмес аткарса, мындан өзүн коопсуз кылгысы келген конкурстун же тендердин уюштуруучусу.

 • Максаты: келишим боюнча арыз берүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылуу. Адатта милдетенменин аткарылышынын тендерден кийинки кепилдиги товарларды жеткирүү, иш жана кызмат көрсөтүү боюнча арыз ерүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылат жана кепилдик акы катары чыгат.

 • Суммасы: эреже катары келишимдин жалпы суммасынын 1-5 %.

 • Колдонулуу мөөнөтү: эреже катары келишимдин колдонулуу мөөнөтүнөн 15-30 күнгө узак же ага чейин арыз берүүчү келишим боюнча өз милдеттенмесин аткарууга тийиш болгон акыркы дата.

 • Атайын шарттары: тендерден кийинки милдеттенмени аткаруу кепилдиги келечекте (б.а. арыз берүүчү тендердин / конкурстун жеңүүчүсү деп таанылгандан кийин, бирок сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлгөнгө чейин) пайда боло турган милдеттенмелреди камсыз кылуу катары чыгарылышы мүмкун.

Милдеттенмени  (контракт боюнча) аткаруу кепилдиги – арыз берүүчүнүн товарларды сатып алуу – сатуу же кызмат көрсөтүү боюнча милдеттенмесин камсыз кылуучу кепилдик (тендерлердин жыйынтыктары боюнча түзүлгөн келишимдерди кошпогондо)

 • Колдонулуу чөйрөсү: иш аткарууга, кызмат көрсөтүүгө соода контракттары, келишимдери

 • Арыз берүүчү: сатуучу, подрядчы же кызмат аткаруучу, алар негизги бүтүмдүн шарты боюнча товар жеткирүүгө, иш аткарууга же кызмат көрсөтүүгө тийиш.

 • Бенефициар: сатып алуучу, тапшырыкчы же товар жеткирүү иш аткаруу же кызмат көрсөтүү боюнча арыз берүчү милдеттенмесин аткарбай калуу тобокелинен өзүн коопсуз кылгысы келген тарап.

 • Максаты: товар жеткирүү, иш аткаруу же кызмат көрсөтүү боюнча арыз берүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылуу.

 • Суммасы: эреже катары контракттын жалпы суммасынын 1-20 %.

 • Колдонулуу мөөнөтү: эреже катары контракттын колдонулуу мөөнөтүнөн же контракттын шартына ылайык арыз берүүчү милдеттенмесин биротоло аткарган датадан 15-30 күн узак.

Милдеттенмесин аткаруу кепилдиги (бажы органдарынын пайдасына) – бул кепилдик бажы төлөмдөрүн төлөө боюнча арыз берүүчүнүн милдетенмесин камсыз кылат.

 • Колдонулуу чөйрөсү: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бажы төлөмдөр

 • Арыз берүүчү: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бажы төлөмдөрүн жүргүзүүгө милдеттүү тарап.

 • Бенефициар: бажы органы.

 • Максаты: Кыргыз Республикасынын мыйзамадарында карлган бажы төлөмдөрүн төлөө боюнча арыз берүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылуу.

 • Суммасы: Кыргыз Республикасынн мыйзамдарына ылайык төлөнө турган бажы төлөмүнүн суммасы.

 • Колдонулуу мөөнөтү: эреже катары арыз берүүчү андан кечиктирбей бажы төлөмүн төлөөгө тийиш болгон мөөнөттөн 15-30 күнгө узак. 

Кепилдикти чыгаруу үчүн эмнелер зарыл?

Тарифтер

 «Кыргызкоммерцбанк» ААКында эсептин ачылышы аккредитив чыгаруу үчүн милдеттүү шарт болуп саналат. 

«Кыргызкоммерцбанк» ААКында КР   резиденттери /резидент эместер  үчүн эсеп ачууда зарыл болгон документтер.