Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 74.0000 74.7000
 EUR 79.4000 82.4000
 RUB 1.0100 1.0550
 KZT 0.1500 0.1950
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 73.5000 75.3000
 RUB /  KGS 1.0096 1.0835
 KZT /  KGS 0.1609 0.1883
 EUR /  KGS 79.3700 82.8300
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 73.5000 75.3000
 RUB /  KGS 0.9900 1.0900
 KZT /  KGS 0.1500 0.2000
 EUR /  KGS 78.0000 82.5000
Валюта 25 Мая 26 Мая
USD 73.6468 73.6468
EUR 80.2603 80.2603
RUB 1.0246 1.0246
KZT 0.1777 0.1777
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 500.00 -
2.00 9 000.00 -
5.00 20 000.00 -
10.00 40 000.00 -
31.1035 120 000.00 -
100.00 350 000.00 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Милдеттенменин аткарылуу кепилдиги

Милдеттенменин аткарылуу кепилдиги (тендерден кийинки кепилдик) – бул кепилдик тендердин жыйынтыгы боюнча түзүлгөн келишим боюнча арыз берүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылат.

 • Колдонуу чөйрөсү: конкурстардын же тендерлердин жыйынтыгы боюнча түзүлүүчү сатып алуулар жөнүндөгү келишимдер.

 • Арыз берүүчү: товар сатып алуу, иш же кызмат көрсөтүү жөнүндө аны менен келишим түзүлгөн конкурстун же тендердин жеңүүчүсү.

 • Бенефициар: эгерде арыз берүүчү келишим боюнча милдеттенмесин аткарбаса же талаптагыдай эмес аткарса, мындан өзүн коопсуз кылгысы келген конкурстун же тендердин уюштуруучусу.

 • Максаты: келишим боюнча арыз берүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылуу. Адатта милдетенменин аткарылышынын тендерден кийинки кепилдиги товарларды жеткирүү, иш жана кызмат көрсөтүү боюнча арыз ерүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылат жана кепилдик акы катары чыгат.

 • Суммасы: эреже катары келишимдин жалпы суммасынын 1-5 %.

 • Колдонулуу мөөнөтү: эреже катары келишимдин колдонулуу мөөнөтүнөн 15-30 күнгө узак же ага чейин арыз берүүчү келишим боюнча өз милдеттенмесин аткарууга тийиш болгон акыркы дата.

 • Атайын шарттары: тендерден кийинки милдеттенмени аткаруу кепилдиги келечекте (б.а. арыз берүүчү тендердин / конкурстун жеңүүчүсү деп таанылгандан кийин, бирок сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлгөнгө чейин) пайда боло турган милдеттенмелреди камсыз кылуу катары чыгарылышы мүмкун.

Милдеттенмени  (контракт боюнча) аткаруу кепилдиги – арыз берүүчүнүн товарларды сатып алуу – сатуу же кызмат көрсөтүү боюнча милдеттенмесин камсыз кылуучу кепилдик (тендерлердин жыйынтыктары боюнча түзүлгөн келишимдерди кошпогондо)

 • Колдонулуу чөйрөсү: иш аткарууга, кызмат көрсөтүүгө соода контракттары, келишимдери

 • Арыз берүүчү: сатуучу, подрядчы же кызмат аткаруучу, алар негизги бүтүмдүн шарты боюнча товар жеткирүүгө, иш аткарууга же кызмат көрсөтүүгө тийиш.

 • Бенефициар: сатып алуучу, тапшырыкчы же товар жеткирүү иш аткаруу же кызмат көрсөтүү боюнча арыз берүчү милдеттенмесин аткарбай калуу тобокелинен өзүн коопсуз кылгысы келген тарап.

 • Максаты: товар жеткирүү, иш аткаруу же кызмат көрсөтүү боюнча арыз берүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылуу.

 • Суммасы: эреже катары контракттын жалпы суммасынын 1-20 %.

 • Колдонулуу мөөнөтү: эреже катары контракттын колдонулуу мөөнөтүнөн же контракттын шартына ылайык арыз берүүчү милдеттенмесин биротоло аткарган датадан 15-30 күн узак.

Милдеттенмесин аткаруу кепилдиги (бажы органдарынын пайдасына) – бул кепилдик бажы төлөмдөрүн төлөө боюнча арыз берүүчүнүн милдетенмесин камсыз кылат.

 • Колдонулуу чөйрөсү: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бажы төлөмдөр

 • Арыз берүүчү: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бажы төлөмдөрүн жүргүзүүгө милдеттүү тарап.

 • Бенефициар: бажы органы.

 • Максаты: Кыргыз Республикасынын мыйзамадарында карлган бажы төлөмдөрүн төлөө боюнча арыз берүүчүнүн милдеттенмесин камсыз кылуу.

 • Суммасы: Кыргыз Республикасынн мыйзамдарына ылайык төлөнө турган бажы төлөмүнүн суммасы.

 • Колдонулуу мөөнөтү: эреже катары арыз берүүчү андан кечиктирбей бажы төлөмүн төлөөгө тийиш болгон мөөнөттөн 15-30 күнгө узак. 

Кепилдикти чыгаруу үчүн эмнелер зарыл?

Тарифтер

 «Кыргызкоммерцбанк» ААКында эсептин ачылышы аккредитив чыгаруу үчүн милдеттүү шарт болуп саналат. 

«Кыргызкоммерцбанк» ААКында КР   резиденттери /резидент эместер  үчүн эсеп ачууда зарыл болгон документтер.