Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 83.9000 84.3000
 EUR 101.3000 102.8000
 RUB 1.1200 1.1450
 KZT 0.1900 0.2080
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 84.7000 84.9000
 RUB /  KGS 1.1158 1.1625
 KZT /  KGS 0.1924 0.2243
 EUR /  KGS 101.9800 103.6700
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 83.9000 84.3000
 RUB /  KGS 1.0800 1.1800
 KZT /  KGS 0.1700 0.2200
 EUR /  KGS 99.0000 104.0000
Валюта 15 Мая 16 Мая
USD 84.6213 84.6213
EUR 102.6076 102.6076
RUB 1.1436 1.1436
KZT 0.1972 0.1972
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 5 000.00 -
2.00 10 000.00 -
5.00 21 000.00 -
10.00 42 000.00 -
31.1035 130 000.00 -
100.00 420 000.00 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Документтик операциялар

Тарифтер
 1.01.2018-жылдан 31.12.2018-жылга чейин колдонулат.

Кызматтын түрлөрү

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар

 

Документтик  операциялар

1.

Аккредитивди ачуу, узартуу, суммасын көбөйтүү  (ошондой эле аккредитив боюнча төлөм мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу мезгилин кошкондо) 

1.1.1.

- 100% жабууну Банкка берүү менен 

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан 0,4%, мин.$100  

1.1.2.

- жабууну бербестен 

макулдашуу боюнча 

1.2.

Аккредитив шарттарын өзгөртүү  (сумманы жогорулатуу жана узартуудан сырткары)

100$ 

1.3.

Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу жана текшерүү  (ошондой эле Банк Аткаруучу эмес болсо)

Документтердин суммасынан 0,2%,мин.$100,макс $300 документтер топтому үчүн + почт. чыгымдар

1.4.

Акцепт тратт

макулдашуу боюнча

1.5.

Экинчи бенефициардын пайдасына аккредитивди которуу (трансферация)

Аккредитив суммасынан же аны жогорулатуудан  0,2%, мин.$100, макс.$1500 

1.6.

Аккредитивди алдын ала кабаркатташтыруу 

50$

1.7.

Аккредитивди кабаркатташтыруу же аккредитив суммасын жогорулатуу 

0,15% аккредитив суммасынан же жогорулатуу суммасынан,  мин.$50, макс.$500

1.8

Аккредитивди кабаркатташтыруу же аккредитив суммасын жогорулатуу

70$

1.9

Аккредитив шарттары менен айырмачылыктар менен документтерди иштетүү

100$

1.10.

Аккредитивди тастыктоо, мурун тастыкталган аккредитив суммасын жана/же  узартуусун тастыктоо:

1.10.1.

банк – эмитент тарабынан 100%  жабууну берүү менен 

келишим боюнча 

1.10.2.

банк – эмитент тарабынан  акча жабуусун берүүсүз 

келишим боюнча 

1.11.

Аккредитивди мөөнөтүнөн мурун чакырып алуу:

1.11.1.

Банк тарабынан аккредитив боюнча каржылоону берүү учурунда 

макулдашуу боюнча

1.11.2.

Аккредитив боюнча Банк тарабынан каржылоо берилбеген учурунда

$80+ чет өлкөлүк банктын чыгымдары 

1.12.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү 

$100+ар бир документ топтому үчүн почта/курьердик чыгымдар  

2.

Кепилдүү операциялар, аккредитивдер  "stand-by"

2.1.

Берүү  (чыгаруу), сумманы жогорулатуу, кепилдикти (контркепилдиктерди), «stand-by» аккредитивин узартуу 

 

2.1.1.

Банкка 100% жабууну берүү менен 

0,5%, мин. 50$, макс.300$

2.1.2.

жабууну бербестен 

макулдашуу боюнча

2.2.

Комиссия алынган мезгил сыртында сумманы жогорулатуу же узартуу менен байланышпаган кепилдик, контркепилдик, «stand-by» аккредитив шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү 

50$

2.3.

Комиссия алынган мезгил сыртында сумманы жогорулатуу же узартуу менен байланышпаган кепилдик, контркепилдик, «stand-by» аккредитив шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү

Валюталоонун учурдагы датасы менен которуулар боюнча тарифтерге окшош 

2.4.

Акцепт тратт: 

макулдашуу боюнча

2.5.

Кепилдикти, контркепилдикти, «stand-by» аккредитивин мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу 

100$

2.6.

Кепилдик, контркепилдик, «stand-by» аккредитиви боюнча берилген документтерди кабыл алуу, текшерүү 

  Талап этүү суммасынан 0,2% мин 100$ макс 300$ документтер топтому үчүн 

2.7.

Кепилдик, контркепилдик, «stand-by» аккредитивинкабаркатташтыруу, мурун кабаркатташтырылган милдеттенменин суммасын жогорулатууну кабаркатташтыруу 

0,1% мин $100,макс $500   

2.8.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү

$100+почта/курьердик чыгымдар 

2.9.

Кепилдиктин/аккредитвидин же ага карата өзгөртүүлөрдүн аныктыгын тастыктоо (кардардын сурамы боюнча) 

70$

2.10.

Мурда кабаркатташтырылган милдеттенменин суммасын жогорулатуу менен байланышпаган кепилдик шарттарын/аккредитивди кабаркатташтыруу 

100$  ар бир өзгөртүү үчүн 

3.

Инкассо - документтик/таза

 

3.1.

Инкассого документтерди кабыл алуу жана жөнөтүү

Суммадан 0,15 % мин 50$ макс.500$

 3.2.

Инкассо тапшырмасы боюнча нускамаларды өзгөртүү, жокко чыгаруу 

50$

3.3.

Акцептсиз/төлөмсүз документтерди берүү 

 50$ + почта чыгымдары  

3.4.

Акцептти төлөөдөн баш тартууга байланыштуу инкассону кайтаруу 

60$

3.5.

Төлөмгө/акцептке каршы документтерди берүү 

0,15% документтердин суммасынан мин 50$ макс 400$

3.6.

Мөөнөтүндө төлөбөгөндүгү үчүн инкассо боюнча кат алышуу 

50$

3.7.

Курьердик кызмат менен документтерди жөнөтүү  

100$+почта/курьердик чыгымдар  

***Бул бөлүмдө эске алынбаган башка чыгымдар тараптардын макулдашуусу боюнча жана үчүнчү банктар тарабынан көрсөтүлгөн чыгымдар суммасынын ордун толтуруу иш жүзүндө алардын талабы боюнча ишке ашырылат 

*  КНС алынуучу кызматтар түрлөрү (КНС кошумча өндүрүлөт), тарифтер сатык салыгын эске алуу менен           
**Комиссия эл.кардарды алып баруу үчүн бир жолку  тартипте алынат, кошумча эсептерди жүргүзүү үчүн комиссия алынбайт. 

***Аккредитивдин/кепилдиктин суммасын жогорулатуу комиссиянын эсеби үчүн аккредитив/кепилдикти өз алдынча чыгаруу катары каралат. 

Көңүл бургула: чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөн тарифтертөлөө күнүнө карата  Кыргызстандын Улуттук банкынын эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.

Банктын айрым кардарлар үчүн тарифтик саясатына ылайык Банк кардардын жазылуу жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде жеке тарифтерди аныктоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал.