Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 69.7000 69.8500
 EUR 76.7500 77.7500
 RUB 1.0440 1.0640
 KZT 0.1770 0.1830
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.6500 69.9000
 RUB /  KGS 1.0411 1.0721
 KZT /  KGS 0.1786 0.1849
 EUR /  KGS 76.7500 77.9400
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.6500 69.9000
 RUB /  KGS 1.0300 1.0900
 KZT /  KGS 0.1750 0.1900
 EUR /  KGS 76.5000 78.5000
Валюта 17 Августта 18 Августта
USD 69.7979 69.7979
EUR 77.3640 77.3640
RUB 1.0576 1.0576
KZT 0.1804 0.1804
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 837.64 -
2.00 8 585.28 -
5.00 20 123.24 -
10.00 39 410.42 -
31.1035 119 809.80 -
100.00 339 761.07 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Банк кепилдиги

Тарифтер
 1.01.2016-жылдан 31.12.2016-жылга чейин колдонулат.

Кызматтын түрлөрү

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар

 

Документтик  операциялар

1.

Аккредитивдер

 

3.

Инкассо документтик

 

4.

Кепилдиктер – банк кепилдигин берүү жана алуу боюнча милдеттенмесин аткаруу 

 

4.1.

Тендерлик/тендерден кийинки кепилдиктерди ж. б. кепилдиктерди чыгаруу

 

4.1.1.

- 100% жабуу менен

0,2%, мин.4000 сом, макс. 10000 сом

4.1.2.

- жабылбаган кепилдик (насыя багытынын чегинде)

макулдашуу боюнча

4.2.

Суроо-талаптарды аткаруу

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

4.3.

 Суммасын көбөйтүүдөн тышкары кепилдиктин шарттарын өзгөртүү (киргизилген өзгөртүүлөрдүн санына карабастан бир жолку кызмат үчүн)***

 $50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 4.4.

 Колдонулуу мөөнөтү бүткөнгө чейин кепилдигин жокко чыгаруу: 

 

 4.4.1.

 - бенефициардын макулдугун суроо жолу менен

$70+чет өлкөлүк банктын чыгымдары (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 4.4.2.

 - бенефициардан милдеттенмесинен расмий бошонуу уруксатын алганда (алдын ала суроо-талап кылбастан) кепилдиктин түп нускасын кайтаруу

акысыз  

 4.5.

 Бенефициардан төлөм талабын алганда:

 

 4.5.1.

- бенефициардын талаптарын текшерүү

0,2%, мин.$120, макс.$400 

 4.5.2.

- бенефициардын талабы боюнча төлөө максатында акча которуу

өтүп жаткан дата менен которуу боюнча тарифтер сыяктуу  

 4.6.

 Контрактын негизинде кепилдиктин алдын ала текстин даярдоо

$100 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 4.7.

 Документтерди почта, курьердик кызмат менен жөнөтүүгө кабыл алуу жана даярдоо

$30 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 4.8.

 Почталык/курьердик чыгымдары

иш жүзүндөгү наркы боюнча

 4.9.

 Тобокел үчүн комиссия

макулдашуу боюнча

 5.

 Экспорттик кепилдиктер:

 

 5.1.

 Авизалоо:

 

 5.1.1.

- "Кыргызкоммерцбанк" ААКнын финансылык милдеттенмесисиз кепилдиктер

0,1%, мин.$100, макс.$400 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

5.1.2

- "Кыргызкоммерцбанк" ААКнын финансылык милдеттенмесисиз кепилдиктин шартын өзгөртүү

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

5.1.3.

- "Кыргызкоммерцбанк" ААКнын финансылык милдеттенмесисиз кепилдиктер боюнча билдирүүлөр

$30 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

5.2.

Контрактын негизинде кепилдиктин алдын ала текстин даярдоо 

$100 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

5.3.

Почта, курьердик кызмат менен жөнөтүүгө документтерди кабыл алуу жана даярдоо

$30 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

5.4.

Тобокелчиликтер үчүн комиссия

макулдашуу боюнча

5.5.

Суроо-талаптарды аткаруу

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

5.6.

Почта/курьер чыгымдар

иш жүзүндөгү наркы боюнча

***Аккредитивдин/рамбурстук милдеттенменин/кепилдиктин суммасын көбөйтүү комиссиянын эсептөөсү  үчүн аккредитивти/рамбурстук милдеттенмени/кепилдикти өз алдынча көбөйтүү катары каралат