Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 81.4000 82.1000
 EUR 85.0000 92.0000
 RUB 1.0300 1.1300
 KZT 0.1500 0.2000
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 81.1000 83.4000
 RUB /  KGS 1.0266 1.1425
 KZT /  KGS 0.1690 0.2019
 EUR /  KGS 86.8600 92.2400
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 81.0000 83.5000
 RUB /  KGS 1.0000 1.1400
 KZT /  KGS 0.1400 0.2000
 EUR /  KGS 86.0000 93.0000
Валюта 7 Апрелде 8 Апрелде
USD 84.8713 84.8713
EUR 91.6016 91.6016
RUB 1.1108 1.1108
KZT 0.1933 0.1933
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 2 500.00 -
2.00 3 500.00 -
5.00 9 000.00 -
10.00 18 000.00 -
31.1035 54 000.00 -
100.00 200 000.00 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Акча которуу

Тарифтер
1.01.2018-жылдан 31.12.2018-жылга чейин колдонулат
 

Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү 

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар 

Акча которуу

1.

Банктын ичиндеги которуулар 

1.1.

Бир кардардын эсептеринин ортосундагы которуулар 

акысыз

акысыз

1.2.

"Кыргызкоммерцбанк" ААКтын башка кардарларынын пайдасына

акысыз

акысыз

2.

Тышкы которуулар:

Банктын бөлүмүндө Onlinebank системасы боюнча

2.1.

Валютадагы тышкы которуулар башка банктардын кардарларынын пайдасына 15.30 с чейин:

2.1.1.

  Жөнөтүүчүнүн эсебинен(OUR):

 

- USD

0,2%, мин.$35, макс. $180

0,2%, мин.$35, макс. $150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- EUR

0,2%, мин.eur 35, макс. eur 180

0,2%, мин.eur35, макс. eur150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

- RUB 

0,1%, мин.500 rub, макс. 3000 

0,1%, мин.500 rub, макс. 2500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

  - RUB (Эгерде алуучунун Банкы жана алуучу РФ тышкары башка өлкөлөрдө катталган болсо)

0,1%, мин.1200 rub, макс. 6000  

0,1%, мин.1200 rub, макс. 5 000
  - KZT

0,1%, мин.$10, макс.$60

0,1%, мин.$10, макс.$50

 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)
  - CNY

0,2%, мин.$35, макс.$150

0,2%, мин.$35, макс.$120

  - JPY

0,2%, мин.$150, макс.$ 300

0,2%, мин.$150, макс.$ 300

  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR USD

0,2%, мин.$35, макс.$180 + $35 

0,2%, мин.$35, макс.$150 + $35 

  - жөнөтүүчүнүн эсебинен кепилденген OUR EUR

0,2%, мин.35 eur, макс.180 eur + 35 eur

0,2%, мин.35 eur, макс.150 eur + 35 eur

 

 -  валюталардын башка түрлөрү  (USD, EUR, RUB, KZT кошпогондо)

0,3%, мин.$70, макс. $300 

0,3%, мин.$70, макс. $300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.1.2.

BEN бенефициарын жарым-жартылай төлөө менен (жөнөтүүчү банктын комиссиясы жөнөтүүчүнүн эсебинен, ал эми корреспондент-банктын комиссиясы алуучу  бенефициардын эсебинен төлөнгөндө)

 

 - USD, EUR

 

0,17%, мин.$30, макс.$300 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 

 -  валюталардын башка түрлөрү  (USD, EUR кошпогондо)

 

0,2%, мин.$40, макс.$500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

 2.2.

тышкы которуулар сом менен:

Банктын бөлүмүндө

Onlinebank системасы боюнча

2.2.1.

Төлөм тапшырмаларын валюталоонун учурдагы датасы менен кабыл алуу:

 

 12-00 с. чейин:

 

Клиринг:

 

- 100 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 30 сом

төлөм үчүн 25 сом 

 

-  100 000 сомдон 500 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 50 сом 

төлөм үчүн 45 сом 

 

- 500 000 сомдон ашкан  1 000 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 65 сом 

төлөм үчүн 60 сом 

 

12-00 с.  кийин. Гросс

төлөм үчүн 100 сом 

төлөм үчүн 90 сом

2.2.2.

Валюталоонун учурдагы датасы менен регламентти бузуп төлөм тапшырмасын кабыл алуу:

 

- Клиринг

төлөм үчүн 650 сом   

төлөм үчүн 650 сом 

 

- Гросс

төлөм үчүн 1100 сом 

төлөм үчүн 1100 сом 

2.3.

Эсеп ачпастан тез которуулар

 

Western Union,  Contact, Золотая Корона, Юнистрим

Тарифтик торчого ылайык

 

3.

Тике дебеттөө формасындагы төлөмдөр

 

 12-00 с. чейин:

 

 Клиринг:

 

 - 100 000 сом го чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 30 сом   

төлөм үчүн 25 сом 

 

 - 100 000 ден 500 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн  50 сом 

төлөм үчүн 45 сом 

 

 - 500 000 сомдон ашкан 1 000 000 сомго чейинки төлөмдөр

төлөм үчүн 65 сом  

төлөм үчүн 60 сом 

  Төлөмдү аткаруу менен валюталоонун келечектеги датасы менен төлөм тапшырмалары кабыл алуу:(КНС жок)
  Экинчи банк күнүндө    
  Клиринг:    
   - Бишкек 15 сом төлөм үчүн  
   - аймактар аралык  (филиалдар кардарлары үчүн) 35 сом төлөм үчүн  
  Гросс 140 сом төлөм үчүн  
  Үчүнчү банк күнү     
  Клиринг:    
   - Бишкек 13 сом төлөм үчүн  
  Гросс 100 сом төлөм үчүн  
  Сом менен жөнөтүүчүнүн эсебин ачпастан тышкы которуулар *:   
  Клиринг:    
   -  100 000 сомго чейин төлөмдөр 20 сом төлөм үчүн  
   - 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин төлөмдөр 40 сом төлөм үчүн  
  12-00 с. кийин    
  Гросс 100 сом төлөм үчүн  
  *КРнын Банктарынын кардарларынын пайдасына, ошондой эле бюджетке, МСКБ, РКБ, СФ милдеттүү төлөмдөрдүн эсебинен алуучунун толук банктык маалым даректеринин болушунда банктар аралык которуулар.

4.

Операция күнүнүн ичинде төлөмдөрдү алып салуу:

4.1.

Банк ичиндеги которуулар:

4.1.1.

Бир кардардын эсептеринин ортосундагы которуулар

акысыз

4.1.2.

Тышкы төлөмдөрдү  (жөнөтүүгө чейин) (бенефициардын акцепти болгон шартта)

акысыз

Эскертүү: чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн тарифтер, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын төлөө күнүнө карата эсептик курсу боюнча сом менен төлөнөт.

Банктын айрым кардарлар үчүн тарифтик саясатына ылайык Банк кардардын жазылуу жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде жеке тарифтерди аныктоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал. 

төлөм үчүн 100 сом