Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 84.7500 84.9000
 EUR 98.0000 99.4000
 RUB 1.2000 1.2250
 KZT 0.1900 0.2060
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 84.7000 84.9000
 RUB /  KGS 1.2010 1.2529
 KZT /  KGS 0.1886 0.2121
 EUR /  KGS 97.6600 100.8200
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 84.7500 84.9000
 RUB /  KGS 1.1700 1.2700
 KZT /  KGS 0.1800 0.2300
 EUR /  KGS 95.0000 102.0000
Валюта 27 Октябрда 28 Октябрда
USD 84.7891 84.8000
EUR 98.4232 98.3171
RUB 1.2191 1.2147
KZT 0.1994 0.1991
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 5 000.00 -
2.00 10 000.00 -
5.00 21 000.00 -
10.00 42 000.00 -
31.1035 130 000.00 -
100.00 420 000.00 -
Алтындын курстары бетине өтүү

SMS-Банкинг

SMS-банкинг – сиздин карта боюнча операцияны  кошумча контролдоо үчүн кызмат.

«Кыргызкоммерцбанк» ААК төлөм карталарын кармоочуларга SMS-банкинг – мобилдик телефондун жардамы менен акчаны башкарууга кошумча мүмкүнчүлүк берет.

SMS-банкинг – маалымат алгысы жана алынган жана жумшалган каражаттарын так билгиси келгендер үчүн жөнөкөй кызмат.

Эми сиз, «Кыргызкоммерцбанк» ААКынын  төлөм картасын кармоочу болуу менен каалаган учурда,  турган жериңизге карабастан өзүңүздүн мобилдик телефон менен оперативдүү түрдө:

  • Картада калган акча жөнүндө маалымат алып.
  • Карта боюнча толуктоону жана чыгымдоо операцияларын контролдоп,
  • Карта жоголгон / уурдалган жана  / же санкцияланбаган пайдалануу болгон учурда аны бөгөө зарылчылыгы жөнүндө банкка билдирип,
  • Сиздин карта-эсебиңизде кандайдыр бир өзгөрүү болгон сайын бул туурасында SMS-кабарды ала аласыз. Эгерде өзүңүздүн эсебиңиздеги калдык  / жүргүзүлгөн карта операциялары жөнүндө маалымат алгыңыз келсе, сиздин өтүнүчүңүзгө ылайык мобилдик телефонуңузга SMS-билдирүү түрүндө маалымат келет.

Канткенде  SMS-банкингдин пайдалануучусу боло аласыз?

SMS-банкинг кызмат көрсөтүүнүн эки түрүн камтыйт:

1. «Активдүү кызмат көрсөтүү»: сиз SMS-билдирүү  түрүндө өтүнүч жөнөтүп, карта боюнча чыгымдалган операцияларды жана анын толтурулушун өз алдыңызча контролдойсуз. «Активдүү тейлөө» кызматынын жардамы менен сиз:

  • карта эсебиңиздеги  акчанын калдыгын билесиз
  • соңку 10 карта операциясы жөнүндө кыскача көчүрмө аласыз
  • картаңыз жоголгон, уурдалган же уруксатсыз пайдаланылган учурда аны бөгөй аласыз

“Активдүү тейлөө» кызматын кандайча пайдаланса болот?

2. SMS-кабарлоо + «Активдүү тейлөө»: сиз өзүңүздүн мобилдик телефонго SMS-кабарлоо аркылуу  карта эсебиңиз боюнча жүргүзүлгөн бардык операциялар жөнүндө автоматтык түрдө  маалымат аласыз. Мындан тышкары, сиз дайыма «Активдүү тейлөө» кызматынан пайдалансаңыз болот. Кызмат көрсөтүүнүн мындай түрүнө каттатуу учурунда сиз төмөнкүлөрдү белгилешиңиз керек:

  • Өзүңүздүн бардык  карталар боюнча  (эгерде бир нече картаңыз болсо) же бир эле карта боюнча  SMS-кабарлоо алгыңыз келеби?
  • Андан баштап SMS-кабарлоо алгыңыз келген  баштапкы сумма кандай (мисалы, бардык карта операциялары боюнча 100 сомдон жогору).
  • Сиз SMS-кабарлоо алгыңыз келген операциялардын тизмеси (жүргүзүлгөн бардык карта операциялары боюнчабы же картаны толуктоо боюнча ганабы же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерде жүргүзүлгөн карта операциялары боюнчабы ж. б.).

SMS-банкинг кызматы жөндөлгөн мобилдик телефондун номерин өзгөртүү үчүн  же карта операцияларынын  баштапкы суммасын өзгөртүү үчүн «Кыргызкоммерцбанк» ААКынын каалаган банкоматын пайдалансаңыз болот. Бул үчүн:

1. Картаны банкоматка  (SMS-банкинг кызматына жазылган өзүңүздүн каалаган банк картаңызды) киргизиңиз, тилин тандап, PIN-кодун териңиз.

2. «SMS-банкинг» операциясын жана  «Жазылуу» опциясын тандаңыз.

3. «Телефондун номерин жана /же баштапкы  сумманы өзгөртүү» опциясын тандаңыз,  жаңы баштапкы сумманы же мобилдик телефондун жаңы номерин киргизиңиз жана операциянын аякташын күтүп туруңуз.

SMS-кабарлоо + «Активдүү тейлөө» кызматын убактылуу бөгөө (мобилдик телефон жоголгон/уурдалган/башка бирөөгө пайдаланууга берилген учурда) үчүн сиз «Кыргызкоммерцбанк» ААКынын каалаган банкоматын пайдалансаңыз болот. Бул үчүн:

1. Картаны банкоматка  (SMS-банкинг кызматына жазылган өзүңүздүн каалаган банк картаңызды) киргизиңиз, тилин тандап, PIN-кодун териңиз.

2. «SMS-банкинг» операциясын  тандаңыз.

3. «Бөгөө / SMSи ажыратуу» операциясын  тандаңыз жана операциянын аякташын күтүңүз.

 SMS-кабарлоо + «Активдүү тейлөө» кызматын ажыратууну сиз SMS-банкинг кызматына жазылуу колдонулган бардык учурда жүргүзө аласыз.

 SMS-банкинг кызматына жазылуудан баш  тартуу үчүн «Кыргызкоммерцбанк» ААКынын каалаган банкоматын пайдаланып жана төмөнкү аракеттерди жазасаңыз болот:

1. Картаны банкоматка  (SMS-банкинг кызматына жазылган өзүңүздүн каалаган банк картаңызды) киргизиңиз, тилин тандап, PIN-кодун териңиз.

2. «SMS-банкинг» операциясын жана  «Жазылуудан баш тартуу» опциясын тандаңыз.

3. Баш тарткыңыз келген жазылуунун түрүн  (сиздин карталарыңыздын бири боюнча же бардык карталар боюнча)  көрсөтүңүз жана операциянын аякташын күтүңүз.

 SMS-банкинг кызматына төлөө SMS-банкинг кызматын пайдалануу  датасына  колдонулган Банк тарифтерине ылайык жүргүзүлөт жана азыркы учурда айына  60 сомду түзөт.

Мобилдик  байланыш операторлорунун кызматына акы төлөө төлөм карталарын кармоочулардын жана тийиштүү байланыш операторунун ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык жүргүзүлөт.