Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 84.8000 84.9000
 EUR 101.5000 103.0000
 RUB 1.1200 1.1440
 KZT 0.1950 0.2100
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 84.8000 84.9000
 RUB /  KGS 1.1070 1.1535
 KZT /  KGS 0.1859 0.2088
 EUR /  KGS 101.3400 104.4400
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 84.8000 84.9900
 RUB /  KGS 1.0800 1.1800
 KZT /  KGS 0.1700 0.2200
 EUR /  KGS 100.0000 105.0000
Валюта 22 Апрелде 23 Апрелде
USD 84.7915 84.8000
EUR 101.8049 101.9805
RUB 1.1038 1.1096
KZT 0.1963 0.1962
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 5 000.00 -
2.00 10 000.00 -
5.00 21 000.00 -
10.00 42 000.00 -
31.1035 130 000.00 -
100.00 420 000.00 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Кызмат көрсөтүүгө бирдей комиссиялар

 Тарифтер
1.01.2018-жылдын 31.12.2018-жылга чейин колдонулат.

Тейлөөнүнү түрлөрү Тарифи
Банк кардарлары үчүн көрсөтүлгөн кызматтарга бирдиктүү комиссия –юридикалык жана жеке жактар үчүн 
1. Банкоматтарда жана Банк филиалдарында карт-эсептерди толтуруу үчүн комиссия  0%
2. Соода-тейлөө ишканаларында жана Интернет тармагында карталар боюнча накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү 0%
3. Карт-эсеп боюнча көчүрмө бөлүк чыгарып берүү:
3.1. “Кыргызкоммерцбанк” ААКнун банкоматтарынын жардамы менен карт-эсепте акча каражаттарынын калдыктары тууралуу көчүрмө алуу үчүн комиссия  0 сом
3.2. “Кыргызкоммерцбанк”  ААКнун банкоматтарынын жардамы менен мини-көчүрмө алуу үчүн комиссия  (карт-эсеп боюнча акыркы 10 операция) 10 сом
3.3. Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет өлкөдө башка банктардын банкоматтары аркылуу карт-эсептеги акча калдыктары жөнүндө көчүрмөнү алуу үчүн комиссия  30 сом
3.4. Банк бөлүмүндө кагаз алып жүрүүчүдө карт-эсеп боюнча акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө көчүрмөнү алуу үчүн комиссия  100 сом
3.5. Карта кармоочусунун электрондук почтасына электрондук түрдө карт-эсеп боюнча акча каражаттарынын кыймылы тууралуу көчүрмөнү алуу үчүн комиссия  0 сом
4. ПИН-кодду өзгөртүү:  
4.1. “Кыргызкоммерцбанк” ААКнун банкоматтарынын жардамы менен  төлөм карточкасынын ПИН-кодун өзгөртүү  50 сом
4.2. “Кыргызкоммерцбанк” ААКнун банкоматтарынын жардамы менен  WorldEliteMastercard  сыйакы карточкалары боюнча ПИН-кодду өзгөртүү  0 сом
5. SMS банкинг:  
5.1. Жеке жактар үчүн төлөм карточкасын колдонуу менен карт-эсеп боюнча бардык операциялар жөнүндө маалыматты алуу үчүн айлык абоненттик төлөм  50 сом 
5.2. Банктын айлык карталарын кармоочулары  үчүн төлөм карточкасын колдонуу менен карт-эсеп боюнча бардык операциялар жөнүндө маалыматты алуу үчүн айлык абоненттик төлөм   0 сом
5.3. SMS-билдирүүлөрдүн негизинде карт-эсепти алып баруу үчүн комиссия: акыркы 10 транзакциялар боюнча мини-көчүрмө алуу  10 сом
5.4. SMS-билдирүүлөрдүн негизинде карт-эсепти алып баруу үчүн комиссия: карт-эсепте акча калдыктары тууралуу маалымат алуу  5 сом
5.5. SMS-билдирүүлөрдүн негизинде карт-эсепти алып баруу үчүн комиссия: карт-эсепте акча калдыктары тууралуу маалымат алуу  0 сом
6. Туура эмес пин-коддукиргизүү аракеттерин жокко чыгаруу  (3-аракеттен кийин) 0 сом
7.  Homebank.kg  финансылык портал аркылуу коммуналдык жана башка кызматтар үчүн төлөм жүргүзүү  0 сом
8. Бир транзакция үчүн берилчү накталай акчалардын максималдуу суммасы   
8.1. «Кыргызкоммерцбанк» ААК банкоматтарында «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан эмиттелгенVisa, Mastercard  карточкалары боюнча 25 000 сом (башка валютада эквивалент)
8.2. «Кыргызкоммерцбанк» ААК банкоматтарында «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан эмиттелгенЭлкарт   карточкалары боюнча   8 000 сом (башка валютада эквивалент)
8.3. «Кыргызкоммерцбанк» ААК  филиалдарында жана бөлүмдөрүндө (POS- терминалдар аркылуу) –башка банктардын карточкалары үчүн  120 000 сом (башка валютада эквивалент)
8.4. “Кыргызкоммерцбанк”  ААКнун банкоматтарында – башка Банктардын карточкалары боюнча  8 000 сом (башка валютада эквивалент)
9. Овердрафтка жол берүүдө комиссия  20% жылдык 
10. Банкомат алып койгон картанын шашылыш түрдө кайтаруу 
10.1. Банк филиалында / аманат кассасында:  
10.1.1. Банкомат картаны алып койгон учурдан баштап бир сутка ичинде  500 сом
10.1.2. Банкомат бузулушу менен байланыштуу алынып коюлганы  тастыкталган учурда  акысыз
10.1.3. Шашылыш эмес акысыз
10.2. Бишкек жана Ош шаарларынын административдик чектеринде жайгашкан банкоматтар 
10.2.1. Банкомат картаны алып койгон учурдан баштап бир сутка ичинде (дем алыш жана майрам күндөрүн эсептебегенде) 1 000 сом
10.2.2. Банкомат бузулушу менен байланыштуу алынып коюлганы  тастыкталган учурда  акысыз
10.2.3. Шашылыш эмес акысыз
10.3. Бишкек жана Ош шаарларынын административдик чектеринен сырткары  жайгашкан банкоматтар
10.3.1. Банкомат картаны алып койгон учурдан баштап бир сутка ичинде (дем алыш жана майрам күндөрүн эсептебегенде) 2 000 сом
10.3.2. Банкомат бузулушу менен байланыштуу алынып коюлганы  тастыкталган учурда  акысыз
10.3.3. Шашылыш эмес акысыз
10.3.4.

КРнын аймагында башка Банктын банкоматы алып койгон картаны кайтаруу.

Картаны кайтаруу кезектеги инкассация мезгилинде же 60 (алтымыштан) ашык эмес иш күнүнө барабар мөөнөттө 

100 сом
11. Кардарга картаны жеткирип берүү   
11.1. Бишкек ш. жана Ош ш. административдик чектеринде 0 сом
11.2. Бишкек ш. Административдик чектеринен сырткары  200 сом
12. Mastercard карталары боюнча чет өлкөдө көрсөтүлгөн шашылыш кызматтар   
12.1. Жоголгон /уурдалган карата жөнүндө билдирүү  35 EUR
12.2. Накталай акчаларды шашылыш түрдө берүү  95 EUR
12.3. Картаны шашылыш алмаштыруу  148 EUR
13. Visa карталары боюнча чет өлкөдө көрсөтүлгөн шашылыш кызматтар:  
13.1. Жоголгон /уурдалган карата жөнүндө билдирүү  жана VisaExeptionFile картасын тосмолоо  35 USD
13.2. VisaExeptionFile-да маалыматтарды жаңыртуу картаны бөгөттөн чыгаруу  3 USD
13.3. Накталай акчаларды шашылыш түрдө берүү  175 USD
13.4. Electron, Classic карталарын шашылыш алмаштыруу 225 USD
13.5. Gold, Platinum, Business карталарын шашылыш алмаштыруу 250 USD
13.6. Карта кармоочусу тарабынан картаны шашылыш түрдө алмаштыруу жана шашылыш түрдө берүү  суралып талап кылынган, бирок колдонулган эмес   50 USD
13.7. Карта кармоочусунун жалпы суроолору / Visa карт Classic, Gold, Business колдоо борбору  8 USD
13.8. Карта кармоочусунун жалпы суроолору / Visa карт Platinum колдоо борбору 7,5 USD
13.9. Шашылыш чыгарылган картаны берүү жана накталай акчаларды шашылыш берүү үчүн чет өлкөлүк банктын комиссиясы 25 USD
14. "Башка банктардын түзмөктөрүндө жүргүзүлгөн операциялар боюнча каржылык дооматты кароо үчүн комиссия
(Chargeback, Second Presentment, FeeCollection, Fulfillment)"
250 сом
15. Лимиттерди алуу, картаны тосмолоо/тосмолоону алуу  0 сом
16. Картаны кайра чыгаруу:  
16.1. Урдатуу, бузуу, жоготуу учурунда картаны кайра чыгаруу  200 сом
16.2. Картаны кайра чыгаруу: WorldEliteMastercard, ЭлкартПенсионер картасы, урдатуу, бузуу, жоготуу учурунда 0 сом
17. Каражаттарды которуу үчүн комиссия    
17.1. MoneySend Mastercard:  
17.1.1. Банктын Mastercard карталары арасында   70 сом
17.1.2. СКРнын кайсы болбосун банкынын Mastercardкартасынан Банктын Mastercard картасына  0 сом / 0 USD 
17.1.3. Банктын Mastercard картасынан КРнын кайсы болбосун банкынын Mastercard картасына 1%, min 100 сомо/ 1,5 USD
17.1.4. Банктын Mastercard картасынан  кайсы болбосун банктын картасына, трансчегаралык которуулар 1 %, min 2 USD
17.1.5. Картадан КРнын кайсы болбосун банктардынMastercardкартасына  2%, min 200 сом / 4 USD
17.2. Visa Direct  
17.2.1. Банктын Visa карталары арасында   70 сомов
17.2.2. КРнын кайсы болбосун банкынын Visa картасынан Visa Банк картасына  0 сом / 0 USD 
17.2.3. Visa Банк картасынан КРнын кайсы болбосун банкынын Visa картасына 1%, min 100 сом / 1,5 USD
17.2.4. Visa Банк картасынан кайсы болбосун банктын картасына, трансчегаралык которуулар  1 %, min 2 USD
17.2.5. Картадан КРнын кайсы болбосун  банкынын Visa картасына  2%, min 200 сом / 4 USD
18. Карт-эсептин абалы тууралуу маалымкат берүү  150 сом
19. Карт эсепти жабуу   
19.1. Нөлдүк насыялык калдык учурунда  0 сом
19.2. Нөлдүк эмес  насыялык калдык учурунда эсепте калдыктын өлчөмүндө, бирок карт-эсептен каражаттарды которуу үчүн комиссиядан көп эмес 
Внимание: тарифы, указанные в иностранной валюте, уплачиваются в сомах по учетному курсу Национального Банка Кыргызстана на день уплаты.