Акча которумдары
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD 69.8000 69.9000
 EUR 77.3500 78.3500
 RUB 1.0980 1.1100
 KZT 0.1790 0.1850
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7500 69.9000
 RUB /  KGS 1.0915 1.1166
 KZT /  KGS 0.1793 0.1849
 EUR /  KGS 77.3500 78.4300
Валюта Сатып алуу Сатуу
 USD /  KGS 69.7000 69.9500
 RUB /  KGS 1.0750 1.1350
 KZT /  KGS 0.1750 0.1900
 EUR /  KGS 76.9000 78.9000
Валюта 11 Декабрда 12 Декабрда
USD 69.8488 69.8500
EUR 77.3471 77.4252
RUB 1.0986 1.0989
KZT 0.1810 0.1807
Валюталардын курстары бетине өтүү
Граммдар сатып алуу сатуу
1.00 4 735.17 -
2.00 8 380.35 -
5.00 19 606.95 -
10.00 38 377.85 -
31.1035 116 603.19 -
100.00 329 451.21 -
Алтындын курстары бетине өтүү

Аккредитивдер

Тарифтер
 1.01.2016-жылдан 31.12.2016-жылга чейин колдонулат.

Кызматтын түрлөрү

Кыргызстандын валютасындагы операциялар

Өтүмдүү валютадагы жана КМШ өлкөлөрүнүн валютасындагы операциялар

 

Документтик  операциялар

1.

“Экспорттук аккредитивдер – экспорттук аккредитивдер боюнча милдеттенмесин ырастоо жана аткаруу”:

1.1.1.

- жабуу каражатын берүү менен

0,2%, мин.$150, макс.$500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.1.2.

- жабуу каражатын бербестен

макулдашуу боюнча

1.2.

Экспорттук аккредитивти алдын ала визалоо

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.3.

Авизалоо: *

 

1.3.1.

- экспорттук аккредитив

0,15%, мин.$120, макс.$500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.3.2.

 - экспорттук аккредитивдин шарттарын өзгөртүү (ар бир авизалоо үчүн)

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.3.3.

 - экспорттук аккредитив боюнча билдирүүлөр (ар бир авизалоо үчүн)

$20 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.4

Документтерди  текшерүү

0,15%, мин.$120, макс.$400 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.5

Документтердеги дал келбестик үчүн комиссия (документтердин ар бир пакети үчүн)

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.6

Которуу:

 

1.6.1.

- трансферабелдик аккредитив

0,2%, мин.$100, макс.$500 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.6.2.

- трансферабелдик аккредитив боюнча шарттарын өзгөртүү

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.7.

Контракттын негизинде  аккредитивдин алдын ала текстин даярдоо

$150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.8.

Өтүнүчтөрдү аткаруу 

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

1.9.

Почта, курьердик кызмат менен жөнөтүүгө документтерди кабыл алуу жана даярдоо

$50 (или в экв. в сомах по уч.курсу НБ КР на день оплаты)

1.10.

Аккредитив боюнча төлөм жүргүзүү максатында акча которуу 

өтүп жаткан дата менен которуу боюнча тарифтер сыяктуу

1.11.

Почталык/Курьердик чыгымдар (КНСти кошпогондо)

иш жүзүндөгү наркы боюнча

1.12.

Жоготууларды легоциализациялоо жана акцептациялоо 

макулдашуу боюнча

2.

Импорттук аккредитивдер – импорттук аккредитивдер боюнча милдеттенмелерди ачуу (коюу) ырастоо жана аткаруу 

 

2.1.

Импорттук аккредитивди ачуу:

0,5%, мин.$120, макс.$800 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.2.

Суммасын көбөйтүүдөн тышкары аккредитивдин шарттарын өзгөртүү (киргизилген өзгөрүүлөрдүн санына карабастан бир жолку кызмат көрсөтүү үчүн)***

$100 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.3.

Документтерди текшерүү 

0,2%, мин.$120, макс.$400 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.4.

Документтердеги дал келбестиктер үчүн комиссия (документтердин ар бир пакети үчүн)

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.5.

Аккредитивдин колдонулуу мөөнөтү бүткөнгө  чейин аны жокко чыгаруу: 

 

2.5.1.

- бенефициардын макулдугун суроо жолу менен

$70+чет өлкөлүк банктын чыгымдары (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.5.2.

- алдын ала сурабастан бенефициардан милдеттенмеден расмий бошотуу уруксатын алганда

  акысыз

2.6.

Аккредитив боюнча төлөм жүргүзүү максатында акча которуу 

өтүп жаткан дата менен которуу боюнча тарифтер сыяктуу

2.7.

Суроо-талаптарды аткаруу

$50 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.8.

Документтерди почта, курьердик кызмат аркылуу жөнөтүүгө кабыл алуу жана даярдоо 

$30 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

2.9.

Почталык/Курьердик чыгымдар

Иш жүзүндөгү наркы боюнча

2.10.

Тобокел үчүн комиссия

Макулдашуу боюнча

2.11.

Контракттын негизинде  аккредитивтин алдын ала текстин даярдоо

$150 (же төлөм күнүнө КР УБнын эсептик курсу боюнча эквиваленти сом менен)

3.

Инкассо документтик

 

4.-5.

Банк кепилдиги

 

***Аккредитивдин/рамбурстук милдеттенменин/кепилдиктин суммасын көбөйтүү комиссиянын эсептөөсү  үчүн аккредитивти/рамбурстук милдеттенмени/кепилдикти өз алдынча көбөйтүү катары каралат